BRANDPREVENTIE PROJECT WINTELRE

BRANDPREVENTIE PROJECT WINTELRE

Zoals eerder al aangekondigd is er op zaterdag 30 maart een brandpreventie project in Wintelre, georganiseerd door de brandweer Eersel en Leefbaar Wintelre. Deze bijeenkomst, waarvoor iedereen is uitgenodigd, zal om 11.00 uur door burgemeester Anja Thijs worden geopend in MFA De Rosdoek.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Infopunten in de dorpen Vessem en Wintelre

In januari 2008 wordt in Vessem en Wintelre gestart met infopunten. Deze infopunten worden ondergebracht in de gemeenschapshuizen d'n Boogerd in Vessem en de Rosdoek in Wintelre. Op deze plaatsen komt in de vorm van folders informatie beschikbaar over alle voorzieningen rondom wonen, welzijn en zorg en zal wekelijks een spreekuur plaatsvinden.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Home

Welkom bij Dorpsraad Wintelre

Zoals u wellicht weet, bestaat er in Wintelre een groep mensen die zich inzet voor de leefbaarheid van ons dorp. Deze groep heet Dorpsraad Wintelre en houdt zich bezig met de huidige situatie in het dorp maar ook met de toekomst van Wintelre.

Ondertussen is Dorpsraad Wintelre een erkend overlegorgaan van de gemeente Eersel, ze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. Met een constructieve instelling wordt overlegd met ambtenaren. En op die manier laten we zien dat Wintelre graag meepraat over ons eigen dorp.

Wat houdt het werk van Dorpsraad Wintelre in?
Eén keer per maand is er een vergadering met alle bestuursleden. De groep is daarnaast onderverdeeld in verschillende werkgroepen waaronder woningbouw, verkeer, recreatie, zorg en werkgelegenheid. Deze werkgroepen vergaderen ook onderling naar gelang nodig is en de voorzitter van de werkgroep brengt in de maandelijkse vergadering verslag uit van hun werkzaamheden in de groep. Naast de normale gang van zaken hoort ook de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan nu tot de taak van Dorpsraad Wintelre.
Twee keer per jaar wordt er met het college van B&W vergaderd om de gang van zaken te bespreken.

Voor de duidelijkheid: we zijn géén politieke groepering, we hebben géén politieke voorkeur en we zijn ook géén verlengstuk van wethouders of raadsleden. Dorpsraad Wintelre is van, door en voor het dorp!

Wilt u graag meedenken over Wintelre?
Zou u graag een bijdrage willen leveren aan Dorpsraad Wintelre? Of zijn er vragen? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon van Dorpsraad Wintelre; Jan Heuveling, tel 040-2052151
Of neem contact op via onze contact pagina. 

Afdrukken E-mail

Vergaderingen

De Stichting Leefbaar Wintelre vergadert elke maand met uitzondering van de vakantieperiode.

Twee van de vergaderingen van de Werkgroep zijn openbaar.

Op de agenda staan onderwerpen die het dorp Wintelre aangaan.

Op 16 december 2008 is de Werkgroep Leefbaar Wintelre formeel opgeheven en is opgegaan in de Stichting Leefbaar Wintelre.

 

 

Afdrukken E-mail

Klankbordgroepen

Op gemeentelijk nivo worden regelmatig klankbordgroepen samengesteld.

Momenteel zijn de volgende klankbordgroepen actief waarin Wintelre vertegenwoordigers heeft:

Klankbordgroep glasvezel:

 • Henk van der Heijden

 

Klankbordgroep afvalverwerking:

 • Guido Schenning

Afdrukken E-mail

Bestuur

Bestuursleden Dorpsraad Wintelre:

 • Jan Heuveling, voorzitter, secretaris
 • Karin van Esch, penningmeester
 • Wim Wilting
 • Henk van der Heijden
 • Henk van Ham
 • Jan Luttikhold
 • Lobke Kapteijns
 • Wim ten Boske
 • Henk Bartels
 • Anny van Asten
 • Jan Kruit
 • Piet Coppelmans
 • Kees Dankers

Contactpersoon:

 • Jan Heuveling
  • email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • telefoon: 040-2052151

Afdrukken E-mail

Contact

 

 

 

Stichting Dorpsraad Wintelre kan benaderd worden

via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

via telefoon: contactpersoon van Dorpsraad Wintelre; Jan Heuveling, tel 040-2052151

 

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Lid worden Dorpsraad Wintelre

De Stichting Dorpsraad Wintelre wil een afspiegeling zijn van de inwoners van Wintelre.

Om die afspiegeling te bereiken is aan de buurtverenigingen gevraagd een afvaardiging van en namens de buurt in de werkgroep te laten plaatsnemen.

Ook een afvaardiging van de jeugd, de ouderen, de ondernemers en overige geledingen is welkom.

Momenteel missen we nog een afvaardiging van de buurtschappen De Hut, Bijsterveld-Slikdijk-Pullen en de Vreemdelingenhoek ( omgeving Groenstraat).

 

 

Afdrukken E-mail

Algemeennieuws

07-01-2007:


Leefbaarheidsprijs 2007.

Vandaag 7 januari 2008 is aan de werkgroep Leefbaar Wintelre een aanmoedigingsprijs van 500,-- euro uitgereikt door onze wethouder Mevrouw van der Hamsvoord.

Het idee om samen met onze jeugd een Panndaveldje aan te leggen was, ook gezien de kosten, te hoog gegrepen.

Samen met onze jeugd zullen we met dit bedrag zeker iets moois realiseren om ons dorp ook voor de jeugd nog leefbaarder te maken.

Tijdens dezelfde bijeenkomst werd aan korfbalvereniging Winty een prijs uitgereikt 1000,-- euro voor het idee om oud-leden te activeren en weer opnieuw hun sport op te pakken.

13-12-2007:

Presentatie Leefbaar Wintelre in de Hint (dec 2007)

 

Afdrukken E-mail

Vergaderingen

 

 • De reguliere maandelijkse vergaderingen van Dorpsraad Wintelre zijn altijd openbaar.
 • Heeft u ideeën om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Wintelre dan verzoeken wij u dit, uiterlijk 1 dag voor aanvang van de vergadering, vooraf te bespreken met een van de leden van Dorpsraad Wintelre of met onze secretaris, Jan Heuveling 040-2052151. Indien mogelijk wordt uw voorstel in de betreffende vergadering meegenomen of op een latere vergadering op de agenda geplaatst.
 • Ook spreekrecht kan men vooraf aanvragen bij de secretaris, ook onder vermelding van onderwerp.


Alle data voor de reguliere maandelijkse vergaderingen voor 2018 zijn definitief!

De jaarvergaderingen worden nog vastgesteld.
Alle vergaderingen in de Rosdoek om 20.00 uur tenzij anders vermeld.

 
Vergaderdata 2018
Dag Datum Agenda Verslag Presentatie
dinsdag 23 januari   pdf01   
woensdag 21 februari   pdf01   
donderdag 22 maart   pdf01   
maandag 23 april   pdf01   
dinsdag 22 mei      
woensdag 20 juni   pdf01   
donderdag 23 augustus   pdf01   
maandag 24 september   pdf01   
dinsdag 23 oktober   pdf01   
woensdag 21 november   pdf01   
donderdag 20 december   pdf01   
         
  21 januari 2019   pdf01  
  19 februari 2019
  pdf01  
         
Alle vergaderingen in de Rosdoek om 20.00 uur

 

 

 

 

Lees meer

Afdrukken E-mail