Contributie

CONTRIBUTIE TARIEVEN TENNISVERENIGING DE MEPPERS VOOR 2018:


Categorie Bedrag Toelichting
Entreegeld                    € 5,00      Eenmalig verschuldigd op de eerste contributienota


Junior < 13 jaar          € 27,50    Zij die op 1-1 van het contributiejaar nog geen 13 zijn geworden
Junior ≥ 13 en < 17  € 35,00    Zij die op 1-1 van het contributiejaar nog geen 17 jaar zijn geworden
Senior                              € 80,00   Zij die op 1-1 van het contributiejaar de 17 jarige leeftijd bereikt hebben

Zomerlidmaatschap: (juni t/m september)
Junioren (t/m 16 jaar)  € 15,00
Senioren                            € 35,00

 

Afdrukken E-mail

Introducés

Als lid van Tennisvereniging De Meppers Wintelre mag je introducés meenemen.
Dit betekent dat je met vrienden of familie die geen lid zijn, mag tennissen op de banen van Tennisvereniging De Meppers.
Je bent verplicht om voor je introducé een dagpas te kopen. Met de dagpas mag je de hele dag spelen.

 
 
Er gelden een aantal introducé regels:
 
1. Indien een lid iemand wenst te introduceren geeft hij de namen en adressen van de introducé(s) door aan een bestuurslid, alsmede de dag  waarop geïntroduceerd zal worden.
 
2. Leden kopen een dagpas voordat de tennisbanen worden betreden!
 
3. Vervolgens dient het lid bij de penningmeester een bedrag van € 2,50 per seniorintroducé  en    € 1,- per juniorintroducé te betalen.
 
4. De penningmeester verstrekt een dagpas voor de betreffende datum.
 
5. De dagpas is uitsluitend geldig op de datum zoals vermeld op de pas.
 
6. De dagpas wordt op naam gesteld van de introducé als ook op de naam van de aanvrager.
 
7. Met de verkregen dagpas dient de introducé(s) op het baanafhangbord af te hangen.
 
8. Een lid mag maximaal vijf maal per jaar introduceren. Een introducé mag maximaal drie maal per jaar geïntroduceerd worden, ongeacht door welk lid hij/zij wordt geïntroduceerd.
 
9. Met betrekking tot het gebruik van de banen door het lid en de introducé geldt dat het lid met de introducé dient te tennissen, aangezien het niet toegestaan is voor de introducés zelfstandig van de banen gebruik te maken.
 
10. Introducés hebben dezelfde speelrechten en plichten als een gewoon lid.
 
11. Als lid ben je er voor verantwoordelijk dat jou introducé(s) zich houden aan de reglementen.
 
12. Het is alleen toegestaan / mogelijk om te introduceren als de baanbezetting het toelaat. Introduceren is dus niet mogelijk tijdens verenigingsactiviteiten zoals toernooien en competitie.
 
13. Voor groepen vanaf 5 personen dient men vooraf (tijdig) toestemming te vragen aan het bestuur, waarbij aanvullende regels gesteld (kunnen)  worden.
 
14. Door het bestuur goedgekeurde aanvragen voor groepen vanaf 5 personen, krijgen hierdoor de aangevraagde tennisuren ook toegewezen. M.a.w. de tennisbanen worden dan automatisch gereserveerd en kunnen niet door andere leden geclaimd worden. De gereserveerde uren zullen tijdig op het prikbord vermeld worden.
 
15. De introducé(s) en het lid dienen zich, op verbeurte van een door het bestuur op te leggen boete van € 25,- per keer, dat deze introducéregeling wordt overtreden, te houden aan het bepaalde in dit introducéreglement.

 

Introducépasje zijn te verkrijgen bij:

Willem Oosterbosch
Bijsterveld 14
5513 NN Wintelre

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk (eventueel per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aan de penningmeester (ledenadministratie) van het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient te geschieden voor 3 december van het lopende verenigingsjaar. (De penningmeester zal een bevestiging per e-mail versturen. Gelieve deze te bewaren als bewijs van opzegging).

 

Lees meer

Afdrukken E-mail

Clubhistorie

Een stukje geschiedenis

Het ontstaan van Tennisvereniging De Meppers gaat terug naar 1982 toen in de algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Vessem het bestuursvoorstel “ieder lid van TV Vessem is verplicht om kantinedienst te draaien” werd aangenomen.
Vele Wintelrese leden van TV Vessem stemden tegen, maar zij waren in de minderheid.

Hans Vrijsen besloot daarom met twee vrienden (Cor Tholen en Bart van de Berk) om te onderzoeken of er genoeg belangstelling bestond in Wintelre om een eigen tennisvereniging op te richten. Twee van de drie kerkdorpen van de toenmalige gemeente Vessem hadden al tennisbanen, maar in Wintelre was nog niets.

Op 14 maart 1983 was het dan zover: Tennisvereniging “De Meppers” werd officieel opgericht en lid van de KNLTB. Men kreeg de beschikking over twee banen die werden aangelegd op sportpark “De Meren”in een rustige bosrijke omgeving, een ideale plaats om te tennissen. In juni 1983 mocht er voor het eerst gebruik gemaakt worden van de banen en in augustus werden ze officieel geopend door burgemeester van Houdt.

 

De eerste plannen voor een clubgebouw werden in 1985 gemaakt, samen met korfbalvereniging “Winty”en de KPJ. In 1987 werd de opening verricht van een door zelfwerkzaamheid aangelegd bouw, waarbij Wim Wilting en Jan van Gestel een voorname rol hebben gespeeld.

 

De meeste activiteiten speelden zich in de beginperiode voornamelijk intern af. In 1988 werd voor het eerst deelgenomen aan een externe, door de KNLTB georganiseerde competitie.

Door het toegenomen aantal leden eind jaren tachtig, kwamen er plannen voor een derde baan en een lichtinstallatie. In 1991 was het zover: burgemeester Jonker opende 3 banen en een lichtinstallatie voor 3 banen.

Sinds eind 2007 hebben we beschikking over 3 All Weather banen. Opening all weatherbanen door Twan van Gerwen:

Sinds 2010 hebben we een fris nieuw logo:

 

Het oude logo zag er zo uit:

  

In maart/april 2012 werd de tennismuur gerenoveerd.

 

Foto tennisbanen april 2012:

Foto tennisbanen december 2014:
IMG 20141231 130009b

 

Afdrukken E-mail