Kantinereglement

Er is een algemeen rookverbod in onze kantine.

Degene die de nicotine toch niet kunnen missen willen we vriendelijk verzoeken dit buiten, of eventueel onder het afdak te doen.

 

KANTINE REGLEMENT

In principe zijn alleen die leden ingeschakeld voor de kantinedienst die ook deelnemen aan de betreffende clubactiviteit.

Het is mogelijk dat u tijdens de kantinedienst zelf moet tennissen. Dat hoeft geen probleem te zijn, als u het een en ander van tevoren klaarzet of eventueel regelt met diegenen die op dat moment in de kantine zijn.

Mocht u verhinderd zijn op het tijdstip dat u ingeroosterd bent, wilt u dan zelf voor vervanging zorgen, bijvoorbeeld door te ruilen met iemand anders. Voor de telefoonnummers, zie de ledenlijst die u in maart ontvangen heeft. Deze ledenlijst is ook aanwezig in de kantine en buiten op het nieuwsbord.

Wilt u, indien u ruilt, de veranderingen aanbrengen op het rooster dat in de kantine hangt.

Zorgt u ervoor de accommodatie niet onbeheerd achter te laten, voordat uw opvolger aanwezig is.

De commissie zal zorgen dat de accommodatie bij het begin open is of zal de sleutel bezorgen bij de eerste die dienst heeft.

Het laatste lid dat op een dag dienst heeft, zorgt ervoor dat er ± € 10,00 wisselgeld in de kas blijft en geeft de rest incl. de sleutel in een enveloppe af bij: TWAN VAN GERWEN - MARGRIETLAAN 13

Indien er niemand thuis is, kan de enveloppe in de brievenbus in de voordeur gedeponeerd worden.

Bij externe competitie zorgt de teamleid(st)er voor de kantinedienst en voor de afdracht van het geld.

LET OP: Iedereen moet contant betalen. Mocht men toch de beurs vergeten zijn, dan schrijft men dat op een briefje wat in het geldkistje gedaan wordt.
Men zorgt er zelf voor bij de eerstvolgende keer te betalen!

 IMG 5667a

Afdrukken E-mail

Verslag algemene ledenvergadering

ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 JANUARI 2018
Klik hier voor het verslag van de ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 FEBRUARI 2017
Klik hier voor het verslag van de ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 JANUARI 2016:
Klik hier voor het verslag van de ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 JANUARI 2015:
Klik hier voor het verslag van de ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 JANUARI 2014:
Klik hier voor het verslag van de ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 JANUARI 2013:
Klik hier voor het verslag van de ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 JANUARI 2012:
Klik hier voor het verslag van de ALV

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Algemeen

Op onze website is altijd het laatste nieuws te vindevan tennisvereniging De Meppers..

Bovendien kunt u alle verslagen, reglementen, e.d. hier terug vinden.

Ook de links naar foto's zijn op deze website terug te vinden.

Begin maart krijgen alle leden een digitale ledenlijst met telefoonnummers en e-mailadressen.

Zorg daarom dat uw telefoonnummer en e-mailadres bekend en up to date is bij onze ledenadministratie.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk (eventueel per e-mail) aan de penningmeester (ledenadministratie) van het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient te geschieden voor 3 december van het lopende verenigingsjaar. (De penningmeester zal een bevestiging per e-mail versturen. Gelieve deze te bewaren als bewijs van opzegging).

Bij een opzegging in strijd met het voorgaande eindigt het lidmaatschap pas op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 

Afdrukken E-mail