• Home
  • Dorpsraad Wintelre Nieuwsberichten

BOW geeft uitleg over nieuwe vliegroute boven Wintelre: ‘Overlast blijven melden is enige wapen’

19 maart 2015 heeft Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) uitleg gegeven aan inwoners van Wintelre over de vliegroute die sinds dit jaar over Wintelre vliegt (vliegroute 1b).

Klaas Kopinga (voorzitter BOW) en Wim de Jonge (bestuurslid BOW) vertelden over de vliegroute die er is gekomen om te zorgen voor minder gehinderden. Met als gevolg dat de vluchten nu voor een groot deel plaatsvinden boven ons dorp terwijl ze eerst verspreid werden over een groot gebied. De hinder is daardoor misschien over minder mensen verspreid maar is voor inwoners van Wintelre wel veel zwaarder geworden.

Kopinga en De Jonge zijn beiden lid van de Alderstafel. De Alderstafel is de plek waar overleg wordt gevoerd met alle belanghebbenden van het vliegbasis Eindhoven. De plek waar gesproken wordt over de toekomst van het vliegveld en dus ook over ons dorp. Het feit dat de nieuwe vliegroute nu vooral Wintelre belast, ligt er maar dat betekent niet dat er niets tegen te doen is. We moeten streven naar een juiste balans van ieders belangen. Volgens de heren van BOW is er maar één manier om de Alderstafel te laten merken dat wij hier niet blij mee zijn. Het dringende advies is:

Overlast te blijven melden

(Niet gemeld wordt niet geteld!)

We willen als dorp daarom graag een signaal afgeven aan de Alderstafel, om te laten merken dat Wintelre absoluut niet blij is met deze nieuwe vliegroute. Als ieder huishouden in Wintelre elke week één hindermelding zou doen, bereiken we in korte tijd een groot resultaat waar de Alderstafel niet omheen kan. Het is van belang dat we laten weten dat we de nieuwe vliegroute niet accepteren. Dat kunnen we alleen duidelijk maken door melding te maken van dit probleem. Eén ding is zeker: deze meldingen moeten nu gebeuren want de Alderstafel komt dit voorjaar bijeen voor een evaluatie. Aan de hand van die evaluatie wordt bepaald of de vliegbasis in 2016 nog meer vluchten uit gaat voeren, zo’n 120 (!) per dag.

Heeft u het idee dat het allemaal wel meevalt met het vliegverkeer? Denk dan aan de toekomst. Het blijft namelijk niet bij 120 vluchten per dag. De ambitie na 2020 is vele malen groter. Heeft u daar geen trek in? Dan moet u nu van zich laten horen, want nu worden de beslissingen genomen.

Op deze site is een uitgebreid verslag van het overleg met BOW te vinden. Op 20 april schuift de verantwoordelijke wethouder Liesbeth Sjouw van de gemeente Eersel aan bij de vergadering van Leefbaar Wintelre. Zij zal vragen van inwoners beantwoorden. Tijdens het overleg met BOW is besloten dat meetapparatuur wordt opgevraagd om de concrete hinder in Wintelre te kunnen meten. Ook de resultaten van het meetpunt aan het Aangelag worden opgevraagd. We houden u op de hoogte van het vervolg en zien u graag op 20 april bij de bijeenkomst van Leefbaar Wintelre.

Hoe maak ik melding van overlast van Eindhoven Airport?

Het melden van overlast door vliegtuigen kan telefonisch of via internet. Voor telefonisch melden belt u: 040-2896133 en 040-2896144. Ga daarvoor naar dit formulier. Vul naam, adres en telefoonnummer in en geef in de volgende beschrijving aan:

Geluidsoverlast door vliegroute 1b. Route 1b geeft voor ons meer overlast dan vliegroute 1a.  We hebben al genoeg overlast van defensievliegverkeer , het  proefdraaien en stank. Het is nu te veel.

We zien u graag op 20 april bij de bijeenkomst van Leefbaar Wintelre, waar wethouder Liesbeth Sjouw antwoord kan geven op al uw vragen.

 

Afdrukken E-mail

Toename Vliegbewegingen Wintelre

TOENAME VAN VLIEGVERKEER BOVEN WINTELRE IN KAART GEBRACHT

Tijdens de laatste vergadering van Leefbaar Wintelre (25 februari) is het onderwerp Eindhoven Airport en het toenemende vliegverkeer wederom aan bod gekomen. De Bewonersvereniging Omwonenden Eindhoven (BOW) heeft ons twee vergelijkende tekeningen gestuurd van vliegbewegingen in het luchtruim boven o.a. Wintelre van januari/februari 2014 en van januari/februari 2015.


De tekening van 2015 laat een schrikbarende toename zien voor Wintelre in vergelijking met januari/februari vorig jaar. 

 

Door op de kaart te klikken krijgt u een vergroting


Wat is er exact te zien? Terwijl de hinder van het vliegverkeer vorig jaar nog verspreid werd over een groot oppervlakte, pakt de grootste overlast zich in 2015 samen boven ons dorp. Dat is op de tekening van 2015 te zien aan de grote, groene markering die ons dorp overlapt. Terwijl de tweede uitbreiding (naar 15.000 vluchten) zelfs nog moet plaatsvinden. Wat heeft die mogelijke uitbreiding wel niet voor gevolgen voor Wintelre? Slaat de groene markering straks uit naar rood? Dit zal niet alleen de geluidsoverlast (hoorbaar), maar ook zeker de luchtkwaliteit / luchtverontreiniging in Wintelre zwaar belasten. De overheersende wind komt namelijk vanuit het westen.


De hinder ontstaat met name doordat een nieuwe vliegroute (vliegroute 1b) tot stand is gekomen om de kernen Veldhoven, Knegsel, Eersel en Hoogeloon te ontlasten. Deze kernen worden minder belast maar ons dorp wordt daardoor juist extra zwaar belast. We willen de inwoners van Wintelre bewustmaken van de huidige situatie, zodat u inziet dat het belangrijk is om overlast te melden.

Ervaart u hinder van het vliegverkeer, doe dan melding op www.samenopdehoogte.nl onder het knopje ‘melding indienen’. Het is ook mogelijk om telefonisch geluidsoverlast door te geven, via 040-2896133 en 040-2896144.
Dit jaar vindt er namelijk een evaluatie plaats over het aantal vluchten dat Eindhoven Airport uitvoert en de hinder die daardoor ontstaat. Als we niets laten horen, gaat men er vanuit dat we akkoord gaan met een toename van het aantal vluchten boven ons hoofd.


Leefbaar Wintelre heeft met BOW op korte termijn een overleg over de ontwikkelingen.

Afdrukken E-mail

Enquête Kempkeshof

Enquêteformulier werkgroep Zorg & Welzijn van Leefbaar Wintelre

T.b.v Kempkeshof ‘NIEUWE STIJL’

Leefbaar

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Door op de knop "Verstuur" te klikken wordt uw mening en evt. opmerkingen verstuurd naar de werkgroep Zorg en Welzijn.

Afdrukken E-mail

10.000 stappen project

 

10.000 STAPPEN, WANDEL JIJ MEE VOOR EEN GEZOND EERSEL?
10.000 stappen per dag is de nieuwe norm voor een gezond en evenwichtig leven. Reden om Eerselnaren aan het stappen te krijgen in hun mooie wandelgemeente. Dit vonden ook afgevaardigden van de verschillende dorpskernen tijdens een bijeenkomst, waarbij gezamenlijk werd besloten om het 10.000 stappen project in de dorpskernen te promoten.

Lees meer

Afdrukken E-mail