Contributie

CONTRIBUTIE TARIEVEN TENNISVERENIGING DE MEPPERS VOOR 2018:


Categorie Bedrag Toelichting
Entreegeld                    € 5,00      Eenmalig verschuldigd op de eerste contributienota


Junior < 13 jaar          € 27,50    Zij die op 1-1 van het contributiejaar nog geen 13 zijn geworden
Junior ≥ 13 en < 17  € 35,00    Zij die op 1-1 van het contributiejaar nog geen 17 jaar zijn geworden
Senior                              € 80,00   Zij die op 1-1 van het contributiejaar de 17 jarige leeftijd bereikt hebben

Zomerlidmaatschap: (juni t/m september)
Junioren (t/m 16 jaar)  € 15,00
Senioren                            € 35,00

 

Afdrukken E-mail