Introducés

Als lid van Tennisvereniging De Meppers Wintelre mag je introducés meenemen.
Dit betekent dat je met vrienden of familie die geen lid zijn, mag tennissen op de banen van Tennisvereniging De Meppers.
Je bent verplicht om voor je introducé een dagpas te kopen. Met de dagpas mag je de hele dag spelen.

 
 
Er gelden een aantal introducé regels:
 
1. Indien een lid iemand wenst te introduceren geeft hij de namen en adressen van de introducé(s) door aan een bestuurslid, alsmede de dag  waarop geïntroduceerd zal worden.
 
2. Leden kopen een dagpas voordat de tennisbanen worden betreden!
 
3. Vervolgens dient het lid bij de penningmeester een bedrag van € 2,50 per seniorintroducé  en    € 1,- per juniorintroducé te betalen.
 
4. De penningmeester verstrekt een dagpas voor de betreffende datum.
 
5. De dagpas is uitsluitend geldig op de datum zoals vermeld op de pas.
 
6. De dagpas wordt op naam gesteld van de introducé als ook op de naam van de aanvrager.
 
7. Met de verkregen dagpas dient de introducé(s) op het baanafhangbord af te hangen.
 
8. Een lid mag maximaal vijf maal per jaar introduceren. Een introducé mag maximaal drie maal per jaar geïntroduceerd worden, ongeacht door welk lid hij/zij wordt geïntroduceerd.
 
9. Met betrekking tot het gebruik van de banen door het lid en de introducé geldt dat het lid met de introducé dient te tennissen, aangezien het niet toegestaan is voor de introducés zelfstandig van de banen gebruik te maken.
 
10. Introducés hebben dezelfde speelrechten en plichten als een gewoon lid.
 
11. Als lid ben je er voor verantwoordelijk dat jou introducé(s) zich houden aan de reglementen.
 
12. Het is alleen toegestaan / mogelijk om te introduceren als de baanbezetting het toelaat. Introduceren is dus niet mogelijk tijdens verenigingsactiviteiten zoals toernooien en competitie.
 
13. Voor groepen vanaf 5 personen dient men vooraf (tijdig) toestemming te vragen aan het bestuur, waarbij aanvullende regels gesteld (kunnen)  worden.
 
14. Door het bestuur goedgekeurde aanvragen voor groepen vanaf 5 personen, krijgen hierdoor de aangevraagde tennisuren ook toegewezen. M.a.w. de tennisbanen worden dan automatisch gereserveerd en kunnen niet door andere leden geclaimd worden. De gereserveerde uren zullen tijdig op het prikbord vermeld worden.
 
15. De introducé(s) en het lid dienen zich, op verbeurte van een door het bestuur op te leggen boete van € 25,- per keer, dat deze introducéregeling wordt overtreden, te houden aan het bepaalde in dit introducéreglement.

 

Introducépasje zijn te verkrijgen bij:

Willem Oosterbosch
Bijsterveld 14
5513 NN Wintelre

 

 

 

 

Afdrukken E-mail