Historie Wintelre

Historische tijdlijn  Wintelre

tijdperk

Jaar

 
 

1320

Het gilde van Q.L. Vrouwe en de Heilige Willibrordus wordt opgericht. In 1757 wordt het gilde pas geregistreerd. Dit gebeurde aan de hand van een oude kaart die bewees dat het gilde echt al in 1320 opgericht was. Het registreren gebeurde in Den Bosch.

 

1457

Wintelre en Vessem hebben samen een kapel. Dit wijst erop dat de dorpen katholiek waren .

 

1543

Maarten van Rossum legt een brandschatting op aan Vessem en Wintelre. Hierdoor komt de Kempen in een staat van armoede, die in feite voortduurde tot de twintigste eeuw. In deze tijd leefden de mensen vooral van de landbouw.

 

1571

Wintelre en Vessem krijgen afzonderlijke parochiekerken.

 

1633

De kerk, in Wintelre, wordt leeggeroofd door Zweedse militairen, die onder bevel stonden van Frederik-Henderik. Zij namen ook Gilde-attributen mee.

 

1648

Er vond een godsdienstvervolging van katholieken door protestanten plaats. De kerk werd gesloten. De mensen slaagden er toch in om in het geheim hun godsdienstplichten te vervullen. Ze gingen dan naar een ander dorp in de buurt, waar een pastoor was die dan de mis deed.

 

1672

De overheid stond de katholieken oogluikend toe om gebedsdiensten te houden. De parochianen bouwden toen een schuurkerk, omdat de andere kerk door de protestanten was ingenomen.

 

1676

In het dorp heerste een besmettelijke ziekte. (We hebben niet kunnen achterhalen welke ziekte dit was.) Er vielen toen tussen acht september en zeven november 40 doden. De bevolking bedroeg toen ongeveer 275 mensen.

 

1678-1688

Er was een korte periode van vrede.

 

1688

De Fransen gingen belastingen eisen van de inwoners van de meierij .

 

3-10-1688

Een aantal Kempische dorpen, waaronder Knegsel, wordt verwoest en geplunderd door Franse huurlingen. Dit deden zij om hun belastingeisen kracht bij te zetten. Het oude dorp is later op een andere locatie weer opgebouwd.

 

1695

Wintelre heeft 296 inwoners. Van deze 296 zijn er 11,8% onvermogend. (onvermogenden zijn mensen die hun belasting niet konden betalen)

 

Eind 17de eeuw

Men vond dat er een nieuwe kerk moest komen. Van de oude kerk was alleen de toren nog in goede staat.

 

1708

Wintelre telt nu 274 inwoners.Van deze 274 zijn er 90,1% onvermogend. Er is in de korte tijd van 1 695 tot 1 708 zo’n groot verschil ontstaan, doordat de belastingen erg hoog waren en door de oorlogshandelingen.

 

Tot 1798

Vessem, Wintelre en Knegsel vormden een dingbank (=gerecht), afgesplitst van de hoofddingbank te Oerle. De leden noemde men schepenen ( = raadsleden + wethouders).

 

14-5-1810

De gemeente Vessem wordt officieel opgericht. Later wordt de gemeente aangeduid met Vessem c.a. (cum annexis = met wat er verder bijhoort). Dit slaat op Wintelre en Knegsel.

 

20-2-1816

Het wapen van Vessem wordt officieel toegekend. Het heeft een blauwe achtergrond. Voor deze achtergrond staat St. Lambertus, deze is van goud. In de rechterhand heeft hij een kromstaf vast en met de linkerhand wijst hij naar de linkerzijde.

 

1822

Men begint aan de bouw van een nieuw kerkgebouw. Deze kerk wordt op 29 september betrokken.

 

1822-1835

De grenzen worden definitief vastgelegd. Knegsel ligt tamelijk afgezonderd en is slechts door middel van een smalle navelstreng verbonden met Wintelre en Vessem.

 

1845

Wintelre telt 396 inwoners.

 

28-7-1873

De in 1822 gebouwde kerk wordt plechtig aan St. Willibrordus toegewijd . Bij de kerk hoort een altaar en een Rooms-Katholiek kerkhof.

 

1858

Bij de kerk uit 1822 wordt een toren gebouwd. Deze toren word grotendeels gebouwd met stenen die door de inwoners zelf vervaardigd werden in veldovens.

 

23-7-1873

De kerk wordt getroffen door de bliksem. Er is veel schade. Men heeft nooit kunnen ontdekken waar de bliksem begon en eindigde.

 

1885

Wintelre telt 400 inwoners.

 

1910-1930

Er vinden allerlei veranderingen plaats. Ontginningen, aansluiting op het elektriciteitsnet en de aanleg van de steenweg Vessem-Wintelre-Oerle--Veldhoven. Deze veranderingen schiepen voor Vessem de mogelijkheid om tot meer welvaart te komen.

 

1931

Men begint aan de bouw van een nieuwe kerk. Deze wordt aan de oude toren gebouwd. Wintelre telt nu 542 inwoners.
Van de bouw zijn foto’s waar u de vijf fases van de bouw van de kerk ziet.

 

1932

De oude kerk uit 1822 wordt afgebroken.

 

1934

In Wintelre worden archeologische opgravingen gedaan. Er worden 62 urnen opgegraven .

 

1940-1945

De Tweede Wereldoorlog . Het dorp heeft veel geleden tijdens deze oorlog, ondanks het feit dat er niet echt vaak gevochten is. Op 21 september 1944 wordt het dorp bevrijd .

 

1943

Oprichting vvDEES

 

1945

Wintelre telt 804 inwoners.

 

vanaf 1950

Men krijgt steeds meer last van laag overvliegen de straaljagers door de uitbreiding van het vliegveld.

 

1950-1960

Veel zandwegen worden verhard. Hierdoor ontstaat er een verbindingsweg tussen Wintelre en Oostelbeers.

 

1959

Er wordt een pompstation voor water in gebruik genomen. De mensen uit de omgeving konden hier hun drinkwater halen.

 

1959-1960

Er komt een kleuterschool in Wintelre. Deze had men eerst niet.

 

1960

Wintelre telt 1025 inwoners. De duizendste inwoner is tussen 1959 en 1960 geboren.

 

1963

Oprichting Jong Nederland (JN), Katholiek Meisjes Gilde (KMG) en Stichting Jeugdbelangen.

 

1964

Er komt een kerkorgel in Wintelre. Men had nog nooit eerder een kerkorgel gehad.

 

1965

Er wordt een gemeenschapshuis gebouwd en geopend mei.

 

1966

Naast het in 1965 gebouwde gemeenschapshuis wordt een school gebouwd.

 

1966

Wintelre telt nu 1302 inwoners.

 

25-09-1980

Oprichting Heemkundevereniging ”De Hooge Dorpen”.

 

1981

Oprichting Stichting Dorpsfeesten

Kerkfeesten n.a.v. 50-jarige kerk met reünie van Wintelrenaren ouder dan de kerk.
Eerste Wintelrese Braderie.
Eerste grootse bezoek Elstenaren aan Wintelre.

 

08-01-1984

Fotoboek Wentersel Vruuger uitgegeven

 

09-05-1987

Opening verbouwde/uitbreiding Rosdoek

 

02-06-1990

25 jaar Rosdoek feest met onthulling kunstwerk “Goeien buurt kan nooit gin koad”, Braderie, Reünie oud Wintelrenaren en fototentoonstelling

 

1991

Het inwoneraantal telt nu 1766.

 

04-06-1995

40-jarig priesterfeest Pastoor Vissers, feestweekend

 

1996

Jubileumfeest 25 jaar Pastoor Vissers

 

1996

Restauratie H. Hartbeeld

 

1997

Gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel wordt bij Eersel samengevoegd in het kader van de gemeentelijke herindeling.

 

2000

Millenniumfeesten

 

02-07-2000

Langste waslijn van de wereld

 

04-02-2001

Onthulling Millennium monument “De drie Ossen”

 

18-06-2002

Weekend afscheidsfeest Pastoor Vissers

 

2005

Het jaar rond festiviteiten n.a.v. 40 jaar Rosdoek met o.a. 8-10 bier en wijnfeest, 6-11 onthulling kunstwerk “Kloppend hart” van Ilse van de Ven

 

25-06-2005

Groots Gildefeest

 

..-10-2006

25 jaar Stichting Dorpsfeesten met “Mis met 3 Heren” en onthulling messing schild met contouren oude Kerk (afgebroken 1932)

 

23-09-2007

Tweede grootse bezoek Elstenaren met optredens bij en opening Bosschuur.

 

01-01-2008

Opening website www.wintelre.info

 

..-12-2008

Torenfeesten: Festiviteiten nav 150 jaar kerktoren met eerste Dickensfestijn.

 

..-03-2010

Laatste feestweekend in oude Rosdoek, waarna sloop

 

02-07-2010

Openingsfestiviteiten nieuwe Rosdoek met o.a. langste ballonnenlijn ter wereld

 

21-08-2011

Opening Dorpsplein Den Dries met onthulling Wintelrese vlag en Wintelre Culinair

 

16-12-2012

Winterselsfestijn met o.a. onthulling Botermonument

 

2017

Eerste Wenterselse Kwis

 

2020

Alle publicatieborden vernieuwd

 

2020

Onthulling Steltloper

 

2022

Groots Gildefeest

Afdrukken E-mail