Presentaties genomineerden RABO verenigingsprijs 2009

Direct na de sluitingsdatum op 1 december heeft de jury zich op 2 december reeds gebogen over de door u de voorgedragen verenigingen, waarvoor dank. De 3 verenigingen die naar het oordeel van de jury voor nominatie in aanmerking kwamen zijn de volgende geworden :

JOC de Fakkel,
Toneelvereniging de Vriendenkring
Siergroep van de kerk.


Anders dan andere jaren is dus nu al duidelijk wie de genomineerden zijn geworden.
Wie van deze drie de uiteindelijke prijs in ontvangst mag nemen wordt nog steeds door u bepaalt op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 10 Januari 2010, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd.

Om u voldoende gelegenheid te geven om goed na te denken over uw uiteindelijke keuze zijn de drie genomineerden uitgenodigd om presentaties voor te bereiden, welke hier onder volgen:

 

 

  

 

PRESENTATIE SIERGROEP VAN DE KERK

Allereerst willen wij de Stichting dorpsfeesten en de Rabobank bedanken voor het nomineren van onze vereniging.
De Siergroep van de kerk is maar een kleine, 14 leden tellende vereniging.
Het zijn 14 enthousiaste mensen, die er toch maar elke week voor zorgen, dat de kerk mooi versierd wordt met bloemen en groen.
Met kerkelijke feestdagen, zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren, wordt er extra aandacht besteed aan de diverse versieringen. Ook bij het Vormsel en Eerste Communie wordt er toepasselijk bloemwerk gemaakt. Als er een trouwpartij is of een gouden bruiloft ziet de kerk er altijd heel feestelijk uit. Ook bij een begrafenis ontbreken de bloemen niet en wordt er aandacht besteed aan de versiering. Onze leden hebben allemaal een tuin en vaak komen de bloemen en het groen daaruit.
Bloemen kopen is een kostbare aangelegenheid.
Wat extra geld voor vazen, potten en ander schikmateriaal komt altijd van pas.
De eventuele prijs zal dus goed besteed worden, b.v. een mooie grote vaas voor de nieuwe Theresiakapel.


 

 

 

PRESENTATIE JOC DE FAKKEL

Stichting J.O.C. de Fakkel is al ruim 40 jaar een vertrouwde en unieke uitgaansgelegenheid voor de Wenterselse jeugd.
In 2010 nemen we met pijn in ons hart afscheid van de accommodatie waar diverse Wenterselse generaties hun eerste stappen op uitgaansgebied hebben gezet.

Elke zaterdag een ontspanningsavond, activiteiten in de schoolvakanties, disco voor jongeren met een verstandelijke beperking en natuurlijk de legendarische vakantieweek.

De Multifunctionele accommodatie is een must maar dit brengt voor onze vereniging een hoop veranderingen en onzekerheden met zich mee.
Hoe gaan we het inrichten, hebben we genoeg financiën, kunnen we blijven doen wat we altijd gedaan hebben…. Of kunnen we het beter doen!

Vraagstukken die spelen en waar we elke steun bij kunnen gebruiken om de toekomst van stichting J.O.C. de Fakkel veilig te stellen.
Een concreet vraagstuk is het licht en geluid, een basisvoorwaarde voor onze ontspanningsavonden en laat dat nou net iets zijn waar we zelf voor moeten gaan zorgen als stichting in de nieuwe MFA!


 

 

 

PRESENTATIE TONEELVERENIGING DE VRIENDENKRING

Toneelvereniging "De Vriendenkring" is blij verrast met de nominatie voor de RABO Verenigingsprijs 2009. Dat we hier een leuke geldprijs mee kunnen winnen is helemaal mooi meegenomen. Zoals gezegd; wij zijn een toneelvereniging, wij spelen niet om prijzen maar voor het applaus. ! Een staande ovatie na het spelen van een goed toneelstuk is voor ons meestal meer waard dan wat dan ook.
Maar toch……….Genomineerd zijn voor deze prijs geeft ons wel een tevreden gevoel, het wordt gewaardeerd wat we doen. En we doen het al 65 jaar! Vijfenzestig jaar lang speelt toneelvereniging 'De Vriendenkring' niet alleen avondvullende stukken. Maar ook kinderstukken, wagenspelen en zelfs een openluchtspel. {Hertog Jan} Maar ook kunnen de Wintelrese verenigingen een beroep op ons doen, om de door hun georganiseerde activiteit op te leuken met figuraties of een leuke sketch. En als er iets georganiseerd wordt in ons dorp, zoals de recordpoging 'de langste Waslijn' in 2000, de 'Wenterselse mert', en recent het 'Dickensfestijn', zet de toneelvereniging zich voor 100 procent in.

 

Kortom; wij zijn bij veel evenementen van de partij, laten onze creatieve geest waaien, en houden samen met alle inwoners ons dorp levendig.
Zoals al eerder aangegeven, wij zijn eigenlijk niet zo voor prijzen. Maar om nu te zeggen dat wij een leuke geldprijs wegwuiven zou te ver gaan. De gemeentelijke subsidiekraan is, en dat geld voor meer culturele instellingen, als het ware 'vast' dicht gedraaid. Door de welwillende sponsoring van veel Wintelrese bedrijven, en het organiseren van nevenactiviteiten kunnen we ons hoofd boven water houden. Maar nu binnenkort onze plaatselijke trots; De nieuwe Rosdoek, wordt geopend zien wij extra uitgaven op ons afkomen. Uitgaven die ons boven het hoofd dreigen te groeien. We krijgen straks de beschikking over een prachtig groot podium waarbij onze bescheiden decorstukken in het niet vallen. Ook zullen wij, misschien samen met de JOC, op zoek moeten naar een adequate geluidsvoorziening en verlichting.

 

Kortom, in ons vijfenzestigjarig bestaan zou de Rabo-Verenigingsprijs een welkom geschenk zijn.
Dus mensen kom op 10 januari 2010 naar de nieuwjaarsbijeenkomst in de Rosdoek en stem op toneelvereniging "De Vriendenkring" voor de Rabo-Verenigingsprijs 2009

 

 

 

Afdrukken E-mail