• Home
 • Deelnamereglement

Deelnamereglement wandel4daagse

Deelnamereglement en gegevens avondwandelvierdaagse Wintelre

 • Men kan zowel individueel als in groepsverband deelnemen
 • Groepen moeten bestaan uit minimaal 6 personen, exclusief groepsleider. (Maximaal 30 personen incl. groepsleider).
 • Een groepsleider moet tenminste 16 jaar oud zijn
 • Jeugdigen onder de 12 jaar kunnen alleen onder geleide van tenminste 16 jaar deelnemen
 • De starttijden zijn zodanig gekozen dat iedereen aan de vierdaagse kan deelnemen waarbij het toegestaan is om aan meerdere afstanden deel te nemen.
 • Inschrijven kan m.b.v. het inschrijfformulier dat u kunt downloaden van deze site
 • Het inschrijfgeld dient op het moment van inschrijving te worden voldaan
 • Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving t/m 12 jaar € 1,50; boven 12 jaar € 2.50;
 • groepen genieten per deelnemer een korting van € 0.50.
 • Bij inschrijving op de dag van deelname worden de prijzen met € 0.50 verhoogd.
 • Voorinschrijving is mogelijk tot en met maandag 3 juli.
 • Iemand van de organisatie is speciaal voor deze gelegenheid op maandag 3 juli van 19.00u tot 20.30u in de Rosdoek.
 • Deelnemende groepen worden gejureerd waarbij de uitslag van de jury bindend is. Bij de beoordeling door de jury wordt ook rekening gehouden met de leeftijd van de wandelaars in verhouding tot de afstand die men loopt.
 • Bij wandelen in het donker dient een groep van een goedwerkende verlichting te zijn voorzien
 • Alle wandelaars nemen deel op eigen risico
 • Men dient zich als deelnemer strikt te houden aan de verkeersregels.
 • De organisatie heeft het recht deelnemers te diskwalificeren bij het niet naleven van de gestelde regels.
 • Om op de laatste dag voor een medaille in aanmerking te komen dient met tenminste 3 avonden te hebben deelgenomen en de routes te hebben uitgelopen.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.

     

Afdrukken E-mail