Zorgen omwonenden vanwege overlast na uitbreiding Bierings/van Berkel

Zorgen omwonenden vanwege overlast na uitbreiding Bierings / Van Berkel


Voor veel bewoners van Wintelre lijkt de uitbreiding van Bierings / Van Berkel aan de Scherpenering een 'ver van hun bed-gebeuren'. Maar dat is allerminst het geval. Om deze reden willen een paar omwonenden deze zorg graag onder de aandacht brengen. Het volgende kaartje geeft de eventuele plaatsing van een houtshredder aan t.o.v. Wintelre.

Kaart-Bierings-2015


Op de kaart is rondom de geplande houtshredder een cirkel met een straal van 1000 meter getekend. Het is daarbij goed om te weten dat het geluidsniveau van deze shredder (117 DBa !!) vergelijkbaar is met het geluidsniveau van het proefdraaien van een Hercules vliegtuig!

Deze shredder kan in de toekomst dus ook vele uren per dag staan draaien en een continu patroon aan geluidsoverlast veroorzaken.

Tevens is er kleine uitbreiding van de composteringsactiviteiten (deels legalisatie van de huidige activiteiten, omdat er nu al meer tonnen worden verwerkt dan eigenlijk is toegestaan).
 
Überhaupt moeten we als inwoners van Wintelre ons afvragen of we verdere industriële activiteiten moeten toestaan (voor zover we dat in de hand hebben) ten oosten van Wintelre.
Het oosten van Wintelre heeft een agrarische bestemming en dient volgens de omwonenden zo te blijven. Het bestemmingsplan buitengebied is daar ook duidelijk over. Industrie hoort op een industrieterrein thuis, bijvoorbeeld op het Kempisch Bedrijventerrein, Habraken of Park Forum. 
 
Er komt binnenkort een dialoog met de eigenaar Bierings of de directeur van Van Berkel, waarin door hen uitleg zal worden gegeven. Het is dan belangrijk dat een grote groep mensen op de hoogte is van wat er staat te gebeuren en dat zij kritische vragen kunnen stellen. We willen zoveel mogelijk mensen motiveren om bij dit gesprek aanwezig te zijn. 

Het bestemmingsplan moet voor deze plannen gewijzigd worden en de raad moet nog toestemming geven. Als de raad niet akkoord gaat, dan gaat het plan niet door. Dat is de reden dat we nú actie moeten ondernemen. 

Tijdens de openbare vergadering van Leefbaar Wintelre op 19 mei 20.00u stond dit onderwerp op de agenda. De notulen volgt binnenkort.

 

 

 

 

Afdrukken E-mail