Wethouder Sjouw: ‘We zijn niet alert geweest op grote hoeveelheid overlast in Wintelre’

 

Wethouder Sjouw: ‘We zijn niet alert geweest op grote hoeveelheid overlast in Wintelre’
WINTELRE - Wethouder Liesbeth Sjouw van de gemeente Eersel heeft onlangs uitleg gegeven over de nieuwe vliegroute die in Wintelre voor veel overlast zorgt. Volgens Sjouw is er onvoldoende bij stil gestaan dat vliegroute 1b zoveel overlast veroorzaakt in ons dorp. Op de vraag waarom Wintelre nooit is ingelicht over de komst van deze nieuwe route had wethouder Sjouw geen antwoord.

Tijdens de bijeenkomst van Leefbaar Wintelre reageerden inwoners teleurgesteld op het verhaal van de gemeente Eersel. Wintelre heeft zich nooit defensief opgesteld tegenover het vliegveld en wordt daar nu op afgerekend, dat is de mening die heerst onder de inwoners.

Er zijn volgens Sjouw jaren van onderzoek overheen gegaan voordat gekozen werd voor de nieuwe vliegroute 1b. Deze route zou zorgen voor minder gehinderen maar er is niet bij stilgestaan dat er nu een groep is die heel veel hinder ervaart door allerlei factoren. Zo is het militair vliegverkeer buiten beschouwing gelaten in de beslissing, net als het proefdraaien en de overlast van helikopters. “ Wintelre ligt middenin in de herrie, dat zorgt voor een stapeling van overlast. Als er straks meer vliegbewegingen komen, is dat niet meer te hebben”, vindt inwoner Henk Bartels. Sjouw gaf toe dat ze dat punt onderschat hebben.

Hoe kunnen we dit tij keren? Sjouw wil eerst zorgen voor een goed advies voor de Alderstafel. Op 22 juni wordt de mogelijke uitbreiding van het aantal vliegbewegingen door de Alderstafel besproken. Tien omliggende gemeentes werken samen aan één advies om ervoor te zorgen dat er geen uitbreiding komt. Sjouw: “We willen eerst proberen om ervoor te zorgen dat het vliegveld niet verder groeit. Maar we kunnen niet meer terug. We moeten aan de Alderstafel een eenduidig advies geven van gemeenten. Daarna kunnen we het hebben over vliegroute 1b.” Sjouw vindt dat de opeenstapeling van overlast in Wintelre door andere gemeentes ook moet worden erkend en dat gemeentes zich solidair moeten opstellen.  

Overigens heeft Sjouw niet veel vertrouwen in de Alderstafel. Het adviesorgaan brengt een advies uit aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Dat advies moet op 22 juni geformuleerd zijn. Maar de verwachting is dat zijn beslissing al lang duidelijk is: Eindhoven Airport moet uitbreiden om vluchten van Schiphol op te vangen.

De GGD heeft eind vorig jaar een belevingsonderzoek uitgevoerd in de omliggende gemeenten over de overlast van o.a. het vliegverkeer. De gemeenten willen dat dit onderzoek van de GGD wordt meegenomen in de definitieve beslissing. De verwachting is namelijk dat dit onderzoek aantoont dat omwonenden veel hinder ondervinden van het vliegveld. Volgens Sjouw staat de datum van 22 juni als een huis. “Daar valt niet aan te tornen. Alders gaat z’n eigen weg met of zonder ons advies. Maar als hij de uitkomsten van het onderzoek niet mee zou willen nemen, dan gaan we bij hem op de stoep zitten”, aldus Sjouw. Overigens hebben deze resultaten niet zoveel zin voor Wintelre, omdat het onderzoek eind vorig jaar is afgenomen. Toen was de nieuwe vliegroute er nog niet en was er dus ook minder overlast.

De gemeente Eersel zit binnenkort om tafel met de tien gemeentes en bereidt zich voor op de samenstelling van een gezamenlijk advies voor de Alderstafel. De Alderstafel vindt 22 juni plaats.

Tot die tijd blijft het van belang dat we overlast van vliegtuigen consequent blijven melden. Want ook deze gegevens spelen een grote rol bij de toekomst van Eindhoven Airport. Denk niet aan nu, maar denk aan de toekomst! Overlast meldt u op www.samenopdehoogte.nl of u belt naar 040 289 61 33 of 040 289 61 44. Of ga naar www.wintelre.info, ook daar vindt u een directe link naar het meldingsformulier. 

 

Afdrukken E-mail