Uw WOZ-waarde, overlast Eindhoven Airport en vliegroute 1B

Door de komst van vliegroute 1B in september 2014, is de waarde van woningen die onder deze route liggen (of vlak daarbij) ongetwijfeld gedaald. Ook is het totaal aantal vluchten tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 met 8,5% toegenomen. Dit zou ook tot uitdrukking moeten komen in uw woningwaarde zoals die geldt voor de Onroerende Zaak Belasting (WOZ). Om dat voor elkaar te krijgen, dient u wel bezwaar te maken op de nu vastgestelde waarde van het onroerend goed. De waarde is vastgesteld (met peildatum 1 januari 2015) op 29 februari 2016. U moet binnen zes weken bezwaar maken, dus haast is geboden. 

Onderaan dit artikel vindt u een toelichting/motivatie die u kunt gebruiken voor het invullen van een bezwaarschrift op uw aanslag WOZ. Op de website van de gemeente Eersel kunt u bezwaarformulieren downloaden voor een 'informeel bezwaar' of een 'formeel bezwaar'. Klik hier om naar de website van de gemeente Eersel te gaan. Als u vervolgens kiest voor de optie 'wat moet ik doen', vindt u daar de formulieren.

 

De motivatie die u toe kunt voegen op uw bezwaarformulier:

Wonend in Wintelre is tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 het aantal (overlastgevende) vluchten vanaf het vliegveld wederom toegenomen en wel met 8,5%. De negatieve invloed hiervan op mijn omgeving moet worden meegenomen in de WOZ-waarde van mijn woning. Behalve het toegenomen aantal vluchten, heeft er in de genoemde periode nog een zéér belangrijke verandering plaatsgevonden. Vanaf september 2014 is namelijk de zogenaamde vertrekroute 1B in gebruik genomen. Ten opzichte van de op dat moment gebruikte vertrekroutes, geeft deze nieuwe vertrekroute voor mijn woning veel intensiever en langduriger lawaaioverlast (ongeveer drie tot vier minuten t.o.v. ongeveer één minuut voorheen) met meer stank en uitstoot van fijnstof.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze door de overheid gemaakte keuze (die op voor haar moverende gronden zijn gemaakt maar die voor mij zeer negatief uitpakt) door de gemeente Eersel niet worden meegenomen in de WOZ-waarde van mijn woning.

Naast vliegroute 1B en het aantal toegenomen vluchten is er ook overlast van het militaire, zogenaamde, circuitvliegen. Ook is er een toename van het aantal oefeningen met militaire helikopters in de directe omgeving van Wintelre. En met name in de weekenden wordt er veel recreatief gevlogen door de Eindhovense Aeroclub. Ook deze overlastcomponenten nemen nog steeds jaarlijks toe en dienen bij de vaststelling van de WOZ waarde te worden meegenomen.

Afdrukken E-mail