Informatieavond 18+ over middelengebruik

Informatieavond 18+ over middelengebruik i.s.m. Novadic-Kentron

Voor alle geïnteresseerde inwoners van 18+ van Wintelre is er op dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond over middelengebruik. Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Zorg en Welzijn in samenwerking met Novadic-Kentron. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis De Rosdoek. De koffie en thee staan vanaf 19.00 klaar.

Op deze avond zullen preventiewerker Floris Brocaar van Novadic-Kentron en jeugdcoach Pim van Heesch van gemeente Eersel jullie meenemen in de wereld van verslavingsmiddelen zoals alcohol en drugs. Er wordt uitleg gegeven over het alert zijn op signalen, problematiek, valkuilen, hoe ermee om te gaan en het zoeken naar een oplossing.

Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen:

Een inkijkje:
Wat verstaan we onder ‘middelen’ zoals alcohol en drugs?

Hoe herken je deze middelen en het gebruik hiervan? Wat doet het met je lichaam en geest?

De illegaliteit van de middelen, de criminele activiteiten, de onomkeerbaarheid, het verder afglijden en de realiteit van de dag.

Hoe alert kun je zijn?
Wat zijn o.a. triggers voor middelengebruik?

Wat is de invloed van de omgeving, groepsgedrag en het kunnen weerstaan van de verleiding?

Wat is de samenhang tussen middelengebruik en eventuele andere problemen (moeilijk thuissituatie, gevoel van eenzaamheid, gepest worden, gok- of medicijnverslaving)?

En dan, wat kun je als ouder doen als je kind middelen gebruikt?

Hoe reageer je als ouder wanneer je erachter komt dat je kind reeds gebruik maakt van deze middelen?

Wanneer schakel je professionele hulp in? Wat doe je als je kind niet wil meewerken?

Kun je als ouder je kind helpen en begeleiden in het zoeken naar een oplossing? Wat kun je doen?

Kun je als ouder je kind helpen bij het afkicken, wat kun je betekenen voor je zoon of dochter?

Helpt het om voorwaarden te stellen en correct gedrag te belonen?

Het bepalen van grenzen. ‘Zero tolerance’ (geen gebruik toestaan) of het ‘gedogen’ van middelengebruik; welke aanpak is het meest effectief?

Middelengebruik; hoe maak je het breder bespreekbaar?

Hoe kun je andere kinderen en hun ouders aanspreken wanneer er signalen zijn van middelengebruik?

Hoe kun je zelf reageren als je aangesproken wordt over het middelengebruik van je kind of van jezelf?

Hoe benader je of bereik je (vrienden)groepen en (be)speel je de leider of leiders?

Hoe kun je als ouders gezamenlijk regels stellen, sterk staan en contact houden?

Waar kun je als gebruiker of betrokkene terecht in je directe omgeving. Zijn er laagdrempelige hulplijnen in eigen dorp mogelijk? Kunnen we als gemeenschap iets voor elkaar betekenen?

Dit zijn allemaal vragen die zomaar van de ene op de andere dag ook bij jou of in je naaste omgeving kunnen ontstaan.

We hopen op grote belangstelling en opkomst. We laten ons graag informeren, willen toegankelijk zijn, in gesprek gaan, met als doel kennis te delen en elkaar te versterken.

We gaan via de buurtschappen peilen hoeveel gegadigden er zijn voor deze bijeenkomst, zodat we weten wat voor opkomst we kunnen verwachten.

Tot ziens op 12 april

Werkgroep Zorg en Welzijn

Afdrukken E-mail