Uw WOZ-waarde, overlast Eindhoven Airport en vliegroute 1B

Door de komst van vliegroute 1B in september 2014, is de waarde van woningen die onder deze route liggen (of vlak daarbij) ongetwijfeld gedaald. Ook is het totaal aantal vluchten tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 met 8,5% toegenomen. Dit zou ook tot uitdrukking moeten komen in uw woningwaarde zoals die geldt voor de Onroerende Zaak Belasting (WOZ). Om dat voor elkaar te krijgen, dient u wel bezwaar te maken op de nu vastgestelde waarde van het onroerend goed. De waarde is vastgesteld (met peildatum 1 januari 2015) op 29 februari 2016. U moet binnen zes weken bezwaar maken, dus haast is geboden. 

Onderaan dit artikel vindt u een toelichting/motivatie die u kunt gebruiken voor het invullen van een bezwaarschrift op uw aanslag WOZ. Op de website van de gemeente Eersel kunt u bezwaarformulieren downloaden voor een 'informeel bezwaar' of een 'formeel bezwaar'. Klik hier om naar de website van de gemeente Eersel te gaan. Als u vervolgens kiest voor de optie 'wat moet ik doen', vindt u daar de formulieren.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Laatste kans voor Wintelre betreffende Eindhoven Airport! Pak die aan!

 

Beste inwoners van Wintelre,

Woensdag 28 oktober heeft (oud) Staatssecretaris Mansveld middels een Kamerbrief bekend gemaakt welke beslissing het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft genomen over de 2e uitbreiding van Eindhoven Airport. In deze Kamerbrief wordt een 2e uitbreiding voorgesteld met enkele (minimale) voorwaarden wat betreft de vluchten na 23.00 uur. De Tweede Kamer zal in december een besluit nemen en zal voor de meeste geen verrassing zijn of worden.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Verslag infoavond plan Koemeerdijk fase2

 

PLAN KOEMEERSDIJK FASE2

Woensdag 21 oktober werd in de Rosdoek een goed bezochte informatieavond gehouden waarin de aangepaste plannen van uitbreidingsplan Koemeersdijk gepresenteerd werden. Zowel de jongeren als de senioren waren goed vertegenwoordigd.

Leefbaar Wintelre begon de avond waarin o.a. de noodzaak van uitbreiding in Wintelre gemotiveerd werd, waarna de gemeente de nieuwe plannen en mogelijkheden presenteerde. Notaris en Rabobank gaven hierna uitleg over wat praktische zaken waarmee je te maken krijgt bij eventuele koop of huur.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Wintelre heeft zich laten zien, maar ook laten horen.

 

De massale opkomst voor de informatie bijeenkomst Vliegveld, woensdag 9 september in de Rosdoek, laat zien en horen dat we voor elkaar opkomen. Zelfs de leeuwen bij onze kerk kunnen trots zijn op de betrokkenheid van de Wintelrese gemeenschap.

Een voor allen, allen voor een!

Namens Leefbaar Wintelre bedanken we alle aanwezigen, maar ook anderen die op hun eigen manier hierbij betrokken zijn. Dit signaal betekent voor leefbaar Wintelre veel.

De overlast van het vliegveld, door Defensie en Eindhoven Airport, is na deze bijeenkomst echter (nog) niet opgelost. Dat zou mooi zijn, maar deze bijeenkomst is voor degene die verantwoordelijk zijn bij de ontwikkeling van het vliegveld, wel een teken dat er verandering bij Wintelre zal moeten komen. Hoe of op welke wijze men overlast van geluid / uitstoot ultrafijn stof / kerosinestank wil voorkomen, zal in de komende tijd (jaren!) duidelijk worden.

Maar dit betekent niet dat we nu gewoon kunnen afwachten op wat er mogelijk zal veranderen. Om onze overlast (geluid en/of stank) van (Defensie)vliegtuigen en helikopters kenbaar te maken, moeten we dit blijven melden. Dat kan via www.samenopdehoogte.nl of bellen 040-2896133 / 040-2896144. Melden gaat steeds makkelijk en is nu ons enige “wapen”, maakt hiervan gebruik.

Wie meldt, die telt.

Wat betreft onze besproken actiepunten zoals o.a. mobiele meetpaal, onderzoek RIVM (ultrafijn stof), isolatie hondenkennel e.d. Deze zullen we via het COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne) verder onder de aandacht houden. Je kunt overigens via www.covm.nl alle verslagen, rapportages (meldingen overlast) e.d. inzien. Veel informatie is daar te vinden. Als je de tijd hebt, kijk dan eens op deze website.

Het verslag van de informatie bijeenkomst Vliegveld zal binnenkort worden geplaatst op deze site. Voor meer informatie omtrent het vliegveld of suggesties / ideeën neem dan aub contact op met Henk Bartels (064528760 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Door elkaar te informeren staan we samen sterker in onze actie “Leefbaar Wintelre”.

Voor degene die naar de hoorzitting / rondetafelgesprek Luchtvaartnota wil gaan, d.d. 23 september 2015 locatie Tweede Kamer Den Haag, aanvang 10.30 tot 15.00 uur, meld je aub aan bij Jan Heuveling (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 040 2052151). Graag vóór 17 sept. doorgeven.

Verder, succes met het melden van overlast vliegveld. Dat telt!

Henk Bartels

Leefbaar Wintelre, werkgroep Zorg en Welzijn

 

Afdrukken E-mail

Informatie bijeenkomst 9 september vliegveld

 

In het Blaaike van deze week staat een nieuwsbrief van Leefbaar Wintelre.
In deze nieuwsbrief worden de bewoners van Wintelre uitgenodigd om op 9 september, aanvang 20.00 uur, in de Rosdoek aanwezig te zijn. Een delegatie van ministerie van Defensie en Infrastructuur en Milieu zal dan tekst en uitleg geven over de ontwikkelingen omtrent het vliegveld.

Het is nu de gelegenheid om als inwoners van Wintelre rechtstreeks met de verantwoordelijk van het vliegveld in gesprek te kunnen gaan.  Meld je aan bij Jan Heuveling (zie verder).

Pak deze kans en laat je zien / horen.  Steun elkaar door massaal te komen.

Leefbaar Wintelre heeft eerder via het Blaaike / mail / Hint / Eindhovens Dagblad / Omroep Brabant aandacht gevraagd voor de aantasting van de leefbaarheid van ons dorp door het vliegveld. Niet alleen de toenemend aantal burgervliegtuigen, maar ook de militaire vliegtuigen / helikopters / hondenbewakingskennel / proefdraaien  / enz bedreigen ons woongenot.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd dat in het eindadvies van Alders met naam Wintelre wordt benoemd dat (te) veel overlast heeft. O.a. de nieuwe vliegroute 1b is een doorn in het oog en de toekomstige proefdraaiplaats geeft ook discussie.

In het Eindhovens Dagblad van 21 augustus, staat een groot artikel: Alders teruggefloten om Airport-plan. Dit betekent dat er opnieuw onderhandeld gaat worden. Dit zal op zeer kort termijn worden gedaan en het overleg op 9 september is voor ons een zeer mooie gelegenheid om massaal onze bezorgdheid te laten zien en horen.

Wij verzoeken inwoners van Wintelre vriendelijk om iedereen op te roepen om zich aan te melden bij Jan Heuveling (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Inwoners van Wintelre laat zien dat we opkomen voor elkaar en dat we ons dorp Wintelre willen behouden voor toekomst, voor jezelf maar ook voor je (klein)kinderen.

Voor verdere vragen: bel Henk Bartels, de vertegenwoordiger van Leebaar Wintelre  in de werkgroep Zorg en Welzijn. 0645287160.

 

Afdrukken E-mail

Presentatie Rattenoverlast in de Rosdoek


Op 1 juli 2015 vond in de Rosdoek een goed bezochte  informatiebijeenkomst plaats waar werd verteld hoe we kunnen helpen om de rattenoverlast in Wintelre te bestrijden. Uitgenodigd door de gemeente werd door het KAD (kennis- en adviescentrum dienstplagen) hier een presentatie gegeven.
Tijdens de presentatie werd duidelijk gemaakt hoe ratten te signaleren en te bestrijden, maar allerbelangrijkste om in alle gevallen een melding te doen bij de gemeente (Tel. 0497-531300 of via de gemeente-app) waarna deze direct automatisch worden doorgegeven aan het KAD.

Dia´s van deze presentatie zijn hier te vinden.

Afdrukken E-mail

Wegwerkzaamheden aan De Beijert Wintelre

In week 25 en 26 (17 juni t/m 1 juli) wordt een gedeelte van de rijbaan van de Beijert in Wintelre herstraat.

De weg wordt tijdens de werkzaamheden volledig voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De aanwonenden worden door de aannemer Heijmans d.m.v. een bewonersbrief geïnformeerd over de exacte tijden en dagen van de uitvoering.

Afdrukken E-mail

Informatiemiddag uitbreiding composteringsbedrijf Bierings / Van Berkel

 

Op zaterdagmiddag 20 juni 2015 organiseren initiatiefnemers een informatiemiddag over het bestemmingsplan aan Scherpenering 23-31 in Wintelre, oftewel bij composteringsbedrijf Bierings/Van Berkel. Tijdens deze middag informeren dhr. Bierings en de Van Berkel Groep omwonenden over het plan.

Zoals u wellicht eerder heeft vernomen, maken omwonenden zich ernstig zorgen over de leefbaarheid van hun woonomgeving. Het bedrijf zorgt nu al voor overlast en stank. Een uitbreiding zal nog meer overlast met zich mee brengen. Er wordt een nieuwe zogeheten 'shredder' geplaatst die voor veel geluidsoverlast zal zorgen. Het bestemmingsplan moet voor de uitbreiding gewijzigd worden, de raad moet daarmee instemmen. Het is belangrijk dat we vanuit Wintelre laten blijken dat we niet blij zijn met deze ontwikkeling.

We verzoeken inwoners uit Wintelre daarom om zeker naar de informatiemiddag te komen:

Zaterdag 20 juni 2015
13:00 uur tot 15:00 uur Scherpenering 23 in Wintelre 

Aan het begin van de middag wordt eenmalig een presentatie gegeven, waarna ook gelegenheid is tot het stellen van vragen. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Indien u wenst te komen kunt u zich aanmelden, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het plan voorziet in de uitbreiding van het bestaande bedrijfsperceel aan het adres Scherpenering 23 in Wintelre. Het bedrijf, dat zich richt op het composteren en bewerken van groenstromen heeft in de huidige situatie te weinig ruimte om de noodzakelijke bedrijfsmatige activiteiten op het bestaande perceel uit te voeren. Om de activiteiten in de beoogde omvang mogelijk te maken wordt het bestaande bouwperceel met bedrijfsbestemming uitgebreid met een zuidelijk gelegen bouwperceel. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de gemeente Eersel en te zien op de website Ruimtelijke Plannen.

 

Afdrukken E-mail

Wintelre luidt de noodklok: geen uitbreiding Eindhoven Airport

Ons dorpje grenst pal aan Eindhoven Airport. In het verleden was de overlast van het vliegveld beperkt, net als de daaruit voortkomende klachten. Het militaire vliegveld is er altijd geweest en daar hadden we vrede mee. Maar de laatste tijd is de hinder zoveel toegenomen, dat we onze stem willen laten horen.

 

In juli bepaalt de Alderstafel of Eindhoven Airport het aantal burgervluchten mag uitbreiden met 15.000 vluchten  tot 43.000 vluchten in 2020. En hoeveel na 2020? Uit een simpele optelsom blijkt dat de overlast van Eindhoven Airport nú al veel te groot is voor de omgeving. Met de komst van de nieuwe vliegroute 1B in september 2014 is de overlast van de burgerluchtvaart in Wintelre enorm gegroeid. De vliegtuigen stijgen op, maken een scherpe bocht tijdens het stijgen en vliegen met veel kabaal langs het dorp. Dat zorgt voor veel hinder. De nieuwe vliegroute is er gekomen doordat uit theoretische berekeningen zou blijken dat er minder gehinderden zullen zijn. Helaas blijkt in de praktijk dat er in Wintelre veel meer ernstige hinder ontstaat.  

 

Hinderlijke route 1B
Vliegroute 1B is namelijk niet het enige waar we mee te maken hebben. Op de vliegbasis staan veel vliegtuigen die moeten proefdraaien, dit grondlawaai zorgt ook voor veel overlast. Tel daarbij op: het groot aantal toegenomen vroege vluchten en nachtvluchten en het toenemende militaire vliegverkeer dat volop oefent boven Wintelre overdag en tot laat in de avond. Conclusie: Wintelre ligt middenin de herrie, dat zorgt voor een opeenstapeling van overlast.  

 

Dorp van de rekening

We zijn het dorp van de rekening geworden. Met de nieuwe uitbreidingen op komst zal de overlast en luchtverontreiniging jaarlijks toenemen. Het gevaar is dat we deze overlast en verontreiniging niet meer ervaren omdat we eraan gewend raken. We worden langzaam vergiftigd door het onzichtbare fijnstof. Boeren moeten luchtwassers plaatsen om fijnstof te beperken. Wanneer komen er vliegtuigen met luchtwassers? Inwoners merken het verschil pas als ze op een plek zijn waar geen herrie is en waar de lucht schoon is. 

 

Alderstafel 3 juli 
Omliggende gemeenten mogen meepraten aan de Alderstafel maar hebben geen beslissingsbevoegdheid. Bovendien is het onduidelijk wat de mening van die gemeenten is. Zo heeft de gemeente Eindhoven met ‘twee petten’ zitting in de Alderstafel, als omliggende gemeente en als aandeelhouder van Eindhoven Airport. 

 

Het is dus tijd voor actie, we willen inwoners van Wintelre maar ook van andere omliggende dorpen oproepen om overlast zoveel mogelijk te melden via het meldpunt www.samenopdehoogte.nl. Dit meldpunt is namelijk het enige middel dat wellicht enige aandacht kan trekken van dhr. Alders. Niet veel, maar gelukkig toch iets!

 

Poster actie Eindhoven Airport

Onlangs heeft u per post ook een poster ontvangen over dit onderwerp (deze poster vindt u ook hier op deze website). We willen u vragen deze poster zichtbaar op te hangen, zodat duidelijk wordt dat Wintelre er genoeg van heeft. 

 

Afdrukken E-mail

Wethouder Sjouw: ‘We zijn niet alert geweest op grote hoeveelheid overlast in Wintelre’

 

Wethouder Sjouw: ‘We zijn niet alert geweest op grote hoeveelheid overlast in Wintelre’
WINTELRE - Wethouder Liesbeth Sjouw van de gemeente Eersel heeft onlangs uitleg gegeven over de nieuwe vliegroute die in Wintelre voor veel overlast zorgt. Volgens Sjouw is er onvoldoende bij stil gestaan dat vliegroute 1b zoveel overlast veroorzaakt in ons dorp. Op de vraag waarom Wintelre nooit is ingelicht over de komst van deze nieuwe route had wethouder Sjouw geen antwoord.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zorgen omwonenden vanwege overlast na uitbreiding Bierings/van Berkel

Zorgen omwonenden vanwege overlast na uitbreiding Bierings / Van Berkel


Voor veel bewoners van Wintelre lijkt de uitbreiding van Bierings / Van Berkel aan de Scherpenering een 'ver van hun bed-gebeuren'. Maar dat is allerminst het geval. Om deze reden willen een paar omwonenden deze zorg graag onder de aandacht brengen. Het volgende kaartje geeft de eventuele plaatsing van een houtshredder aan t.o.v. Wintelre.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Overlast van vliegverkeer? Hier kunt u dit melden

Ervaart u overlast van vliegverkeer? Dan kunt u op de website 'Samen op de Hoogte' een meldingsformulier invullen.

 

Klik voor het formulier voor het melden van overlast van vliegverkeer op deze link. 

Op de website wordt vermeld dat Eindhoven Airport graag contact met u opneemt als u overlast ervaart. De ervaring leert dat dit niet vaak gebeurt. Dat wil niet zeggen dat uw melding niet is geregistreerd. Zo lang u alle gegevens invult en ook de veiligheidsvraag nadien beantwoordt, dan is de klacht geregistreerd. U ziet dan de volgende bevestiging in het scherm: 'Dank u wij hebben uw melding ontvangen'. 

Het is ook mogelijk om telefonisch melding te maken van overlast. Dat kan op de volgende telefoonnummers:  040 289 61 33 of 040 289 61 44. U kunt daar een bericht achterlaten samen met uw gegevens.

 

Afdrukken E-mail

BOW geeft uitleg over nieuwe vliegroute boven Wintelre: ‘Overlast blijven melden is enige wapen’

19 maart 2015 heeft Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) uitleg gegeven aan inwoners van Wintelre over de vliegroute die sinds dit jaar over Wintelre vliegt (vliegroute 1b).

Klaas Kopinga (voorzitter BOW) en Wim de Jonge (bestuurslid BOW) vertelden over de vliegroute die er is gekomen om te zorgen voor minder gehinderden. Met als gevolg dat de vluchten nu voor een groot deel plaatsvinden boven ons dorp terwijl ze eerst verspreid werden over een groot gebied. De hinder is daardoor misschien over minder mensen verspreid maar is voor inwoners van Wintelre wel veel zwaarder geworden.

Kopinga en De Jonge zijn beiden lid van de Alderstafel. De Alderstafel is de plek waar overleg wordt gevoerd met alle belanghebbenden van het vliegbasis Eindhoven. De plek waar gesproken wordt over de toekomst van het vliegveld en dus ook over ons dorp. Het feit dat de nieuwe vliegroute nu vooral Wintelre belast, ligt er maar dat betekent niet dat er niets tegen te doen is. We moeten streven naar een juiste balans van ieders belangen. Volgens de heren van BOW is er maar één manier om de Alderstafel te laten merken dat wij hier niet blij mee zijn. Het dringende advies is:

Overlast te blijven melden

(Niet gemeld wordt niet geteld!)

We willen als dorp daarom graag een signaal afgeven aan de Alderstafel, om te laten merken dat Wintelre absoluut niet blij is met deze nieuwe vliegroute. Als ieder huishouden in Wintelre elke week één hindermelding zou doen, bereiken we in korte tijd een groot resultaat waar de Alderstafel niet omheen kan. Het is van belang dat we laten weten dat we de nieuwe vliegroute niet accepteren. Dat kunnen we alleen duidelijk maken door melding te maken van dit probleem. Eén ding is zeker: deze meldingen moeten nu gebeuren want de Alderstafel komt dit voorjaar bijeen voor een evaluatie. Aan de hand van die evaluatie wordt bepaald of de vliegbasis in 2016 nog meer vluchten uit gaat voeren, zo’n 120 (!) per dag.

Heeft u het idee dat het allemaal wel meevalt met het vliegverkeer? Denk dan aan de toekomst. Het blijft namelijk niet bij 120 vluchten per dag. De ambitie na 2020 is vele malen groter. Heeft u daar geen trek in? Dan moet u nu van zich laten horen, want nu worden de beslissingen genomen.

Op deze site is een uitgebreid verslag van het overleg met BOW te vinden. Op 20 april schuift de verantwoordelijke wethouder Liesbeth Sjouw van de gemeente Eersel aan bij de vergadering van Leefbaar Wintelre. Zij zal vragen van inwoners beantwoorden. Tijdens het overleg met BOW is besloten dat meetapparatuur wordt opgevraagd om de concrete hinder in Wintelre te kunnen meten. Ook de resultaten van het meetpunt aan het Aangelag worden opgevraagd. We houden u op de hoogte van het vervolg en zien u graag op 20 april bij de bijeenkomst van Leefbaar Wintelre.

Hoe maak ik melding van overlast van Eindhoven Airport?

Het melden van overlast door vliegtuigen kan telefonisch of via internet. Voor telefonisch melden belt u: 040-2896133 en 040-2896144. Ga daarvoor naar dit formulier. Vul naam, adres en telefoonnummer in en geef in de volgende beschrijving aan:

Geluidsoverlast door vliegroute 1b. Route 1b geeft voor ons meer overlast dan vliegroute 1a.  We hebben al genoeg overlast van defensievliegverkeer , het  proefdraaien en stank. Het is nu te veel.

We zien u graag op 20 april bij de bijeenkomst van Leefbaar Wintelre, waar wethouder Liesbeth Sjouw antwoord kan geven op al uw vragen.

 

Afdrukken E-mail

Toename Vliegbewegingen Wintelre

TOENAME VAN VLIEGVERKEER BOVEN WINTELRE IN KAART GEBRACHT

Tijdens de laatste vergadering van Leefbaar Wintelre (25 februari) is het onderwerp Eindhoven Airport en het toenemende vliegverkeer wederom aan bod gekomen. De Bewonersvereniging Omwonenden Eindhoven (BOW) heeft ons twee vergelijkende tekeningen gestuurd van vliegbewegingen in het luchtruim boven o.a. Wintelre van januari/februari 2014 en van januari/februari 2015.


De tekening van 2015 laat een schrikbarende toename zien voor Wintelre in vergelijking met januari/februari vorig jaar. 

 

Door op de kaart te klikken krijgt u een vergroting


Wat is er exact te zien? Terwijl de hinder van het vliegverkeer vorig jaar nog verspreid werd over een groot oppervlakte, pakt de grootste overlast zich in 2015 samen boven ons dorp. Dat is op de tekening van 2015 te zien aan de grote, groene markering die ons dorp overlapt. Terwijl de tweede uitbreiding (naar 15.000 vluchten) zelfs nog moet plaatsvinden. Wat heeft die mogelijke uitbreiding wel niet voor gevolgen voor Wintelre? Slaat de groene markering straks uit naar rood? Dit zal niet alleen de geluidsoverlast (hoorbaar), maar ook zeker de luchtkwaliteit / luchtverontreiniging in Wintelre zwaar belasten. De overheersende wind komt namelijk vanuit het westen.


De hinder ontstaat met name doordat een nieuwe vliegroute (vliegroute 1b) tot stand is gekomen om de kernen Veldhoven, Knegsel, Eersel en Hoogeloon te ontlasten. Deze kernen worden minder belast maar ons dorp wordt daardoor juist extra zwaar belast. We willen de inwoners van Wintelre bewustmaken van de huidige situatie, zodat u inziet dat het belangrijk is om overlast te melden.

Ervaart u hinder van het vliegverkeer, doe dan melding op www.samenopdehoogte.nl onder het knopje ‘melding indienen’. Het is ook mogelijk om telefonisch geluidsoverlast door te geven, via 040-2896133 en 040-2896144.
Dit jaar vindt er namelijk een evaluatie plaats over het aantal vluchten dat Eindhoven Airport uitvoert en de hinder die daardoor ontstaat. Als we niets laten horen, gaat men er vanuit dat we akkoord gaan met een toename van het aantal vluchten boven ons hoofd.


Leefbaar Wintelre heeft met BOW op korte termijn een overleg over de ontwikkelingen.

Afdrukken E-mail