Rapportage augustus 2011 zorg, welzijn en wonen

Rapportage augustus 2011 zorg, welzijn en wonen in Wintelre


Na twee avonden met U in de Rosdoek gesproken te hebben over zorg en welzijn in Wintelre, en de uitkomsten van Uw onderling overleg ook bekeken te hebben, zijn al deze gegevens vastgelegd in een rapport, “Zorg, welzijn en wonen in Wintelre, daar gaan we voor!”.

Dit rapport heeft de werkgroep Zorg en Welzijn onlangs aan de gemeente en aan Leefbaar Wintelre aangeboden, en met hen besproken. Ook heeft de werkgroep intussen over verschillende zaken uit het rapport een gesprek gehad met de artsen van de medische maatschap in Vessem.

Dit rapport kunt U onder deze link vinden.

Ook in de Rosdoek ligt een inkijk-exemplaar, evenals in Kempkeshof.


De werkgroep “Zorg en welzijn” is van mening dat we iets moeten doen met de wensen die U naar voren hebt gebracht en dat we ons moeten inzetten om de voorzieningen in Wintelre op peil te houden en waar nodig dienen te verbeteren.

Of deze activiteiten moeten worden opgepakt door de werkgroep of mogelijk door een nog op te richten coöperatie of vereniging, is nog onderwerp van gesprek.
Vast staat wel, dat de werkgroep het niet alleen waar kan maken zonder ondersteunende hulp van andere dorpsgenoten die zich ook hier voor willen inzetten, en dat het eventuele opzetten van een coöperatie of vereniging ook financiën vraagt. 

Afdrukken E-mail

Reconstructie Kekkeneind- Merenweg te Wintelre

Reconstructie Kekkeneind- Merenweg te Wintelre

Na de snelheidsremmende maatregelen op de Biemeren is nu het vervangen van de verharding van het Kekkeneind en een gedeelte van de Merenweg aan de beurt. Op het Kekkeneind worden ook verkeersremmende maatregelen aangelegd.

De bestaande klinker verharding wordt vervangen door asfalt zodat de geluidsoverlast voor de omwonende sterk verminderd. De verkeersremmende maatregelen bestaan uit een uitbuiging met middengeleider tussen huisnr 1 en 1a. en er komen wegversmallingen op het gedeelte tussen uitbuiging en de Hemelrijksestraat.

Tijdens de reconstructie wordt de haag (acer campestre) aan de noordzijde gerooid. Medio november 2012 komt hiervoor een beukenhaag terug.

Het werk start op maandag 4 juni 2012 en bestaat uit 3 fases. 1e fase is het gedeelte Merenweg vanaf de Oostelbeersedijk tot aan het boswachtershuis (huisnr. 2a). 2e fase is het Kekkeneind vanaf de Oostelbeersedijk tot aan de uitbuiging (huisnr. 1a). Fases 1 ( van 4 juni tot 22 juni) en 2 duren tot aan de bouwvakvakantie (13 juli). De 3e fase is het gedeelte Kekkeneind vanaf de uitbuiging tot de Hemelrijksestraat en start na de vakantie. Het gehele werk duur tot eind september 2012.

Voor de bouwvakvakantie gaan de Nutsbedrijven ook de gas- en waterleiding ter hoogte van de uitbuiging verleggen, hierover wordt u door de Nutsbedrijven nog nader geïnformeerd.

Het verkeer van en naar Vessem zal in de 1e fase via Oostelbeers omgeleid worden. In fase 2 en 3 gaat het verkeer van en naar Vessem via de Oostelbeersedijk-Rouwven en Mostheuvel. Het verkeer van en naar Veldhoven wordt via de De la Courtstraat- Het Groen en de Veldhovenseweg omgeleid. 

Afdrukken E-mail

Sociale Kaart

 

Door de werkgroep Zorg en Welzijn van Dorpsraad Wintelre wordt al enige tijd een zogenaamde Sociale Kaart bijgehouden.

Per medio april 2018 zijn er weer diverse aanpassingen doorgevoerd.

De kaart is hier in te zien.

 

 

 

Afdrukken E-mail

Metamorfose pleintje P. v.d Heijdenstr. / Willibrordusstr.

Metamorfose voor pleintje Pastoor van der Heijdenstraat / Willibrordusstraat


Het pleintje aan de Pastoor van der Heijdenstraat en de Willibrordusstraat wordt aangepast omdat het pleintje nu maar weinig belevingswaarde heeft. We leggen u graag uit wat er staat te gebeuren en laten u het schetsontwerp zien:

Brievenbus krijgt nieuwe plek:
De brievenbus wordt in de laatste week van oktober of de eerste week van november verplaatst naar de plaats waar nu de nieuwe glasbak staat. Veel automobilisten stoppen nu namelijk op de Willibrordusstraat om een brief te posten, dat zorgt voor onveilige situaties. Bij de glasbak wordt daarom een plek vrijgemaakt waar mensen kort kunnen parkeren.


Herdenkingsmonument:
Het pleintje is afgestemd op de nieuwe inrichting van het dorpsplein en de omgeving van de kerk. Het herdenkingsmonument heeft een mooi plekje gekregen in het ontwerp.


Het plan wordt uiteindelijk uitgevoerd door Strijbos Groen medio november 2012. De werkgroep recreatie van Leefbaar Wintelre heeft voor deze aanpassingen overlegd met de gemeente, PostNL en met Coop Tholen.

Schets:

 

Afdrukken E-mail

Blijf op de hoogte van ‘Iedereen Glasvezel’

Leefbaar Wintelre heeft u een tijd geleden geattendeerd op het burgerinitiatief Iedereen Glasvezel. Ook is er destijds een informatiebijeenkomst gehouden waarin duidelijk werd gemaakt wat glasvezel inhield en waarom het nodig is voor de toekomst. Inmiddels gaat het burgercomité Iedereen Glasvezel door met de werkzaamheden om glasvezel voor iedereen binnen de gemeente Eersel beschikbaar te krijgen. Ook al heeft u al even niets meer van ‘Iedereen Glasvezel’ gehoord, de mensen van deze werkgroep zitten niet stil. Wij van Leefbaar Wintelre willen u daarom attenderen op de nieuwsbrief van Iedereen Glasvezel. Die kunt u op www.iedereenglasvezel.nl aanvragen onder het kopje ‘nieuwsbrieven’. Op die manier wordt u per e-mail automatisch op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de werkgroep ‘Iedereen Glasvezel’ in de gemeente Eersel.

 

Afdrukken E-mail

Wegwerkzaamheden in en om Wintelre (dd: 27 dec)


Middels deze rubriek proberen wij u op de hoogte te houden van de werkzaamheden aan de wegen in en om Wintelre. Misschien is het hier en daar dubbelop, maar extra informatie kan geen kwaad. Wilt u ook de publicaties van de gemeente Eersel t.a.v. verkeer in de Hint in de gaten houden!

 • Werkzaamheden Kekkeneind (aangepast 13 oktober):
  Vanaf vandaag is de verbindingsweg Wintelre - Vessem, via het kekkeneind, weer helemaal open voor alle verkeer.
  De aansluiting Willibrordusstraat / Kekkeneind (den Draai) is aangepast.
  De komende tijd wordt nog wel op het Kekkeneind de aanplant uitgevoerd. Dit betreft de beukenhaag, bomen en de aanplant in de versmallingen.

 • Werkzaamheden verlengde Biemeren (27 dec):
  De weg is vanaf donderdag 27 december weer open voor alle verkeer. Formele openstelling zal pas vanaf maandag 7 januari plaatsvinden.

 • Werkzaamheden Oerle Dorp:
  De werkzaamheden in Oerle dorp zullen ook nog een hele tijd in beslag nemen, derhalve is het aan te raden de omleiding via de Oersebaan richting Veldhoven te volgen.

 • Werkzaamheden Oerle naar Zandoerle (23 nov):
  De weg van Oerle naar Zandoerle is sinds woensdag 21 november afgesloten.
  Fietsers en wandelaars kunnen Zandoerle nog wel bereiken.
  Er is een omleiding aangegeven via het Hoogeind, de Kleine Vliet en de Grote Vliet.

Check regelmatig deze pagina want mocht er ander nieuws zijn dan hoort u het via deze pagina van ons.


Maar volg ook de informatie in de dag-en weekbladen.

Of bezoek de volgende webpaginas van gemeente Eersel en Veldhoven m.b.t.werkzaamheden aan verlengde Oerse baan en een kaartje van alle wegafsluitingen in Veldhoven.


Leefbaar Wintelre

 

Afdrukken E-mail

Bibliotheek


Sinds 10 oktober 2012 heeft Wintelre, na het verdwijnen van de bibliobus, weer een bibliotheek!
De bibliotheek is tot stand gekomen op initiatief van de werkgroep Zorg en Welzijn van Leefbaar Wintelre in samenspraak met de gemeente Eersel die een startsubsidie ter beschikking stelde. Een aantal vrijwilligers heeft een grote inzamelingsactie van boeken onder de inwoners van Wintelre ontketend met een ongekend resultaat. Binnen de kortste keren waren er tegen de 2000 boeken ingezameld en moest de bibliotheekcommissie besluiten om een stop in te voeren. In de recreatiezaal van Kempkeshof, een woonvoorziening voor senioren, werd een prachtige bibliotheek ingericht.

 

 

Op 10 oktober werd de bibliotheek officieel geopend door Ria van der Hamsvoord, wethouder van de gemeente Eersel.

De boeken zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

 • Romans, waaronder veel streekromans (Bekijk hier de volledige lijst)
 • Detectives/thrillers (Bekijk hier de volledige lijst)
 • Brabant
 • Geschiedenis
 • Kunst
 • Hobby
 • Poëzie
 • Religie
 • Landen en Volkeren
 • Readers Digest: Het Beste Boek
 • Diversen

Een uitgebreide inventarisatie is hier te vinden

Bovenstaande aanklikbare lijsten zijn bijgewerkt tot 3 mei 2016, het totale bestand aan boeken van de bibliotheek Wintelre: 1074 romans, 361 thrillers, 452 diverse categorieën en 18 luisterboeken.

 

Voor de bibliotheek bestaat een uitleenreglement die de volgende regels omvat:

 • Het uitlenen van boeken is kosteloos
 • Per persoon worden er maximaal 3 boeken uitgeleend
 • De maximale uitleentermijn bedraagt 2 maanden

De openingstijden van de bibliotheek op Kempkeshof zijn:

 • Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur
 • Woensdag van 19.00 – 20.00 uur.

Elke 3 maanden wordt er een activiteit georganiseerd die te maken heeft met de bibliotheek, boeken en/of schrijvers.

De Bibliotheekcommisie bestaat uit de volgende personen:

 • Anny van Asten, De Steenoven 4, tel. 2051454
 • Ditty ten Boske, Slikdijk 16, tel. 2055133
 • Jan Kruit, Akkerweg 15, tel. 2052132, voorzitter
 • Ine Pulles, Akkerweg 46, tel. 2051999
 • Wim ten Boske
 • Mini Huijbers
 • Jo van de Biggelaar
 • Agnes Kok
 • Carla Kruit
 • Toos Leermakers
 • Anita Goldstein-Brouwer

 

Afdrukken E-mail

Vrijwilligerssteunpunt Wintelre (VsW)

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT IN WINTELRE.

Vanaf 1 januari 2015 zijn een aantal zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de Gemeente. Tegelijkertijd werd er bezuinigd. Dit betekent dat er meer zorgtaken door familie, buren, vrienden en vrijwilligers verricht  worden ten behoeve van hen die dit nodig hebben.
Daarom wil de werkgroep Zorg en Welzijn van Leefbaar Wintelre een oproep doen aan iedereen in Wintelre die daar zin in heeft en zich geroepen voelt om zich als vrijwilliger aan te melden.

De activiteiten die de vrijwilliger uitvoert, kunnen bestaan uit:
-    Het maken van een praatje
-    Licht huishoudelijke werkzaamheden
-    Het (samen) doen van boodschappen
-    Ontspannende activiteiten, bijv. wandelen, fietsen, eindje rijden met de auto, handwerken, een spelletje doen, foto’s bekijken, voorlezen, ……
-    Bezoekjes afleggen aan familie en/of vrienden
-    Administratieve werkzaamheden
-    Lichte tuinwerkzaamheden
-    …….

De vrijwilliger kan aangeven hoeveel uur per week/per twee weken/per maand zij/hij beschikbaar kan zijn en gedurende welke periode. Daarnaast dient de vrijwilliger aan te geven welke activiteiten zij/hij het liefst wil verrichten.
De vrijwilliger kan gevraagd worden door de coördinator van het VSW om daadwerkelijk tot een bepaalde activiteit over te gaan.
Naast de mond tot mond reclame om tot een grote vrijwilligerspool te komen, hopen we van harte dat er voor januari 2015 in Wintelre een enthousiaste groep vrijwilligers klaar staat om waar nodig  anderen bij te staan.
U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij de hieronder staande personen van de Werkgroep Zorg en Welzijn van Leefbaar Wintelre. Natuurlijk kunt u ook bij hen terecht voor meer informatie.

Elly Leermakers, Akkerweg 14, 5513 AR Wintelre, T. 2053823, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jan Kruit, Akkerweg 15, 5513 AR Wintelre, T. 2052132, E-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Afdrukken E-mail

Antennegroep Wintelre

ANTENNEGROEP WINTELRE

Zorg en aandacht in ons eigen dorp voor alle inwoners.

Sinds kort is in Wintelre een Antennegroep actief die graag binnen de gehele gemeenschap een luisterend oor wil bieden aan hen die daar behoeften aan hebben. Hulp en zorgbehoeften staan hierbij centraal. Ze maken straks gebruik van een sociale kaart. Hierdoor kunnen de antennes op een eenvoudige manier mensen naar de gezochte hulp verwijzen. Op deze manier hopen we verder de leefbaarheid te verbeteren binnen de gemeenschap van Wintelre.


De werkgroep Zorg en Welzijn van Leefbaar Wintelre is al veel eerder het overleg aangegaan met de gemeente Eersel, informele zorgverleners (Zuidzorg, Joriszorg en RSZK etc.) en ook vrijwilligersorganisaties uit Wintelre om initiatieven te ontwikkelen om burgers meer te betrekken bij de directe hulpverlening voor mensen die dat nodig hebben. Hiervoor heeft de werkgroep 12 mensen gevonden, die redelijk tot goed bekend zijn met ons dorp en haar inwoners en enthousiast waren om zich daarvoor in te zetten. Deze Antennegroep heeft afgelopen jaar een training gevolgd bij de stichting de Vonk, een instelling voor Maatschappelijk activeringswerk.


Dankzij de cursusleidsters Tine Ansems werden het 5 inspirerende bijeenkomsten met o.a. aandacht voor de visie op de samenleving in Wintelre, de rol van de vele vrijwilligers in ons dorp en de eigenverantwoordelijkheid van de deelnemers. De theorie over de WMO, welzijn nieuwe stijl en familiezorg en de kanteling en wat dat allemaal betekent voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Ook oordelen en niet veroordelen, gespreks- en luistervaardigheden en de eigen rol van elke antenne in het traject van: vraag naar zorg en aandacht, vraag dus naar hulp, kwamen aan de orde. Alle deelnemers hebben uiteindelijk met succes de intensieve cursus goed doorlopen en uit handen van wethouder Ria van der Hamsvoord een certificaat ontvangen.

Antennegroep Wintelre

Antennegroep Wintelre kun je altijd aanspreken in het openbaar. Wij (Ellie, Anny, Danielle, Riny, Loes, Cor, Betsy, Jan, Ella, Sjaan, Carlijn en Karen)staan altijd klaar voor een praatje. Wij hopen dat de kleurrijke flyer met verschillende vrijwilligers van binnen en buiten de kern en van jong en oud een bijzondere plaats krijgt in uw bewaarmap. Mocht u op een of andere manier contact met ons willen opnemen, mocht u ons nodig hebben, dan kunt u een e-mailberichtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook contact opnemen via een van de volgende personen:

 • Betsy Snelders 2051678
 • Jan Heuveling 2052151
 • Anny van Asten 2051454

Afdrukken E-mail