Tennis Kids

Tennis Kids

Ook in 2010 kunnen kinderen van 4 tot 10 jaar weer deelnemen aan het programma Tenniskids. Dit is een speciaal op jonge kinderen afstemd lesprogramma van de KNLTB. Zie ook verder op deze site onder Jeugd.

Voor meer info : www.tenniskids.nl

 

Afdrukken E-mail