Contributie


De contributie voor 2021 bedraagt: 

Senioren                                   € 85,00 (Zij die op 01-01 van het contributiejaar 17 jaar of ouder zijn) 

Junioren 13 t/m 16 jaar              € 35,00 (Zij die op 01-01 van het contributiejaar nog geen 17 zijn) 

Junioren t/m 12 jaar                  € 27,50 (Zij die op 01-01 van het contributiejaar nog geen 13 zijn)

Zomerlidmaatschap senioren       € 35,00 (Geldig van juni t/m september)

Zomerlidmaatschap jeugd           € 15,00 (Geldig van juni t/m september) 

Nieuwe leden betalen daarnaast een eenmalige inschrijfvergoeding van €5,00.

Afdrukken E-mail

Aanmeldingsformulier

Aanmelden Lidmaatschap:

TV de Meppers biedt de mogelijkheid voor een volwaardig lidmaatschap en een zomerlidmaatschap.
Wij verwijzen u graag naar onderstaande toelichting voor meer informatie: 

Volwaardig lidmaatschap

En volwaardig lidmaatschap is geldig voor het gehele kalenderjaar en eindigt indien het lidmaatschap wordt opgezegd.
Lid worden van TV de Meppers kan door middel van het invullen van onderstaand aanmeldingsformulier. 

Aanmeldformulier 2023

Het ingevulde formulier dient u tezamen met een pasfoto van ca. 35x45 mm (eis KNLTB) te retourneren naar de ledenadministratie. 
De ledenadministrateur is Karin van Oeffelen-Huijbers. U mag het formulier en de pasfoto bij hem inleveren op Groot Koemeer 18 te Wintelre. 

Zomerlidmaatschap

Ook dit jaar kunnen niet-leden gebruik maken van een zomerlidmaatschap om de sfeer te proeven en te genieten van onze all-weather banen tijdens de maanden juni, juli, augustus en september.
Het zomerlidmaatschap kost slechts € 15,- voor de jeugd t/m 16 jaar en € 35,- voor overige geïnteresseerden.
U dient de kosten van lidmaatschap voorafgaand contant te betalen. Het betalen van inschrijfgeld is niet verplicht.
Bij aanmelding krijgt u als bewijs van lidmaatschap een zomerlidmaatschapspas. Als zomerlid wordt u niet aangemeld bij de KNLTB en het lidmaatschap eindigt automatisch op 30 september van het betreffende kalenderjaar. 
Voor zomerleden gelden dezelfde rechten en plichten als voor andere leden op ons tennispark.
Lijkt het u leuk om samen met uw partner, vriend of vriendin, buurtgenoot, of iemand anders te tennissen in de zomermaanden?
Dan is het zomerlidmaatschap bij TV de Meppers misschien wel iets voor u! 

U kunt zomerlid worden door middel van het invullen van onderstaand aanmeldingsformulier. 

Aanmeldformulier Zomerlidmaatschap 2021

Het ingevulde formulier dient u tezamen met een pasfoto van ca. 35x45 mm (eis KNLTB) te retourneren naar de ledenadministratie. 
De ledenadministrateur is Willem Oosterbosch. U mag het formulier en de pasfoto bij hem inleveren op Bijsterveld 14 te Wintelre.

Afdrukken E-mail

Introducés

Introducéregeling:

Als lid van Tennisvereniging De Meppers Wintelre mag je introducés meenemen.
Dit betekent dat je met vrienden of familie die geen lid zijn, mag tennissen op de banen van Tennisvereniging De Meppers.
Je bent verplicht om voor je introducé een dagpas aan te schaffen.
Met de dagpas mag je de gehele dag gebruik maken van de tennisbanen op ons tennispark .

De volgende regels zijn van toepassing op deze introducéregeling: 
 
1. Indien een lid iemand wenst te introduceren geeft hij de namen en adressen van de introducé(s) door aan een bestuurslid, alsmede de dag waarop geïntroduceerd zal worden.
2. Leden kopen een dagpas voordat de tennisbanen worden betreden. 
3. Vervolgens dient het lid bij de penningmeester een bedrag van € 2,50 per seniorintroducé  en  € 1,- per juniorintroducé te betalen.
4. De penningmeester verstrekt een dagpas voor de betreffende datum.
5. De dagpas is uitsluitend geldig op de datum zoals vermeld op de pas.
6. De dagpas wordt op naam gesteld van de introducé als ook op de naam van de aanvrager.
7. Met de verkregen dagpas dient de introducé(s) op het baanafhangbord af te hangen.
8. Een lid mag maximaal vijf maal per jaar introduceren. Een introducé mag maximaal drie maal per jaar geïntroduceerd worden, ongeacht door welk lid hij/zij wordt geïntroduceerd.
9. Met betrekking tot het gebruik van de banen door het lid en de introducé geldt dat het lid met de introducé dient te tennissen, aangezien het niet toegestaan is voor de introducés zelfstandig van de banen gebruik te maken.
10. Introducés hebben dezelfde speelrechten en plichten als een gewoon lid.
11. Als lid ben je er voor verantwoordelijk dat jou introducé(s) zich houden aan de reglementen.
12. Het is alleen toegestaan / mogelijk om te introduceren als de baanbezetting het toelaat. Introduceren is dus niet mogelijk tijdens verenigingsactiviteiten zoals toernooien en competitie.
 13. Voor groepen vanaf 5 personen dient men vooraf (tijdig) toestemming te vragen aan het bestuur, waarbij aanvullende regels gesteld (kunnen)  worden.
 
Introducépasjes zijn te verkijgen bij Willem Oosterbosch. U kunt contact met hem opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap: 

Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aan de ledenadministrateur van het bestuur. De ledenadministrateur zal ter bevestiging van tijdelijke opzegging een e-mail naar u sturen. Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar dient te geschieden vóór 3 december van het lopende kalenderjaar. Indien deze datum is verstreken dient het gehele contributiebedrag voor het komende kalenderjaar te worden voldaan. 

Afdrukken E-mail