Gemengd Koor

Gemengd Koor

In 1967 deed de toemalige pastoor Brans een oproep om een dameskoor op te richten.

Dit vooral om de rouw- en trouwdiensten te verzorgen.

Uiteindelijk resulteerde die oproep op 24 september 1967 in een versterking van het mannenkoor.

En vanaf die datum heette het voortaan Gemengd Koor.

Momenteel bestaat het gemengd koor uit 11 dames en 5 heren.

De dirigent van ons koor is de heer Ton Vermelis

De organiste is Patricia Legius.

 

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter: Jan Heuveling

Secretaris: Jeanne Roosen-Bartels

Penningmeester: Betsie Snelders

bestuurslid: Sjaan Hoppenbrouwers

Mensen die belangstelling hebben om lid te worden van ons koor kunnen

zich melden bij de secretaris telefoon 040-2052096

De wekelijkse repetitie is vanaf augustus 2019 op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.15 uur.

Het koor verzorgt twee of drie keer in de maand de gezangen tijdens

de vieringen op zaterdag dit jaar om 19.00 uur. (2022)

Op diverse andere zaterdagen door het jaar zingt verder het jeugdkoor.

Ons koor verzorgt ook de gezangen bij de uitvaartdiensten.

Ook bij de hoogfeesten zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis is

ons koor steeds present.

 

 

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail