Wat doen we?

Het Missiecomité Wintelre ondersteunt missie-en ontwikkelingswerkers afkomstig uit of nauwe banden hebbende met Wintelre en werkzaam in ontwikkelingsgebieden. Op dit moment: Pater Moesai in Suriname en kinderprojecten in Indonesië via Mieke Leermakers.

Wj dragen zorg voor een jaarlijkse financiële gave voor hen, komende van de inwoners van Wintelre of andere begunstigers en ondersteuners. Ook onderhouden wij de contacten met hen, direct en ook met hulp van andere vrijwilligers en kinderen uit het dorp.

Extra sponsoracties uit het dorp ( zoals o.a. Drie Koningenzingen door de schoolkinderen) worden besteed aan ondersteuning van kinderen in Suriname en Indonesië.

Inzamelingen voor Missiewerk en missionarissen, die via het bisdom lopen, worden rechtstreeks via de Kerk en het kerkbestuur gedaan. ( Vastenactie, Missiezondag enz.

Afdrukken E-mail