Wegwerkzaamheden aan De Beijert Wintelre

In week 25 en 26 (17 juni t/m 1 juli) wordt een gedeelte van de rijbaan van de Beijert in Wintelre herstraat.

De weg wordt tijdens de werkzaamheden volledig voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De aanwonenden worden door de aannemer Heijmans d.m.v. een bewonersbrief geïnformeerd over de exacte tijden en dagen van de uitvoering.

Afdrukken E-mail

Informatiemiddag uitbreiding composteringsbedrijf Bierings / Van Berkel

 

Op zaterdagmiddag 20 juni 2015 organiseren initiatiefnemers een informatiemiddag over het bestemmingsplan aan Scherpenering 23-31 in Wintelre, oftewel bij composteringsbedrijf Bierings/Van Berkel. Tijdens deze middag informeren dhr. Bierings en de Van Berkel Groep omwonenden over het plan.

Zoals u wellicht eerder heeft vernomen, maken omwonenden zich ernstig zorgen over de leefbaarheid van hun woonomgeving. Het bedrijf zorgt nu al voor overlast en stank. Een uitbreiding zal nog meer overlast met zich mee brengen. Er wordt een nieuwe zogeheten 'shredder' geplaatst die voor veel geluidsoverlast zal zorgen. Het bestemmingsplan moet voor de uitbreiding gewijzigd worden, de raad moet daarmee instemmen. Het is belangrijk dat we vanuit Wintelre laten blijken dat we niet blij zijn met deze ontwikkeling.

We verzoeken inwoners uit Wintelre daarom om zeker naar de informatiemiddag te komen:

Zaterdag 20 juni 2015
13:00 uur tot 15:00 uur Scherpenering 23 in Wintelre 

Aan het begin van de middag wordt eenmalig een presentatie gegeven, waarna ook gelegenheid is tot het stellen van vragen. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Indien u wenst te komen kunt u zich aanmelden, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het plan voorziet in de uitbreiding van het bestaande bedrijfsperceel aan het adres Scherpenering 23 in Wintelre. Het bedrijf, dat zich richt op het composteren en bewerken van groenstromen heeft in de huidige situatie te weinig ruimte om de noodzakelijke bedrijfsmatige activiteiten op het bestaande perceel uit te voeren. Om de activiteiten in de beoogde omvang mogelijk te maken wordt het bestaande bouwperceel met bedrijfsbestemming uitgebreid met een zuidelijk gelegen bouwperceel. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de gemeente Eersel en te zien op de website Ruimtelijke Plannen.

 

Afdrukken E-mail

Wintelre luidt de noodklok: geen uitbreiding Eindhoven Airport

Ons dorpje grenst pal aan Eindhoven Airport. In het verleden was de overlast van het vliegveld beperkt, net als de daaruit voortkomende klachten. Het militaire vliegveld is er altijd geweest en daar hadden we vrede mee. Maar de laatste tijd is de hinder zoveel toegenomen, dat we onze stem willen laten horen.

 

In juli bepaalt de Alderstafel of Eindhoven Airport het aantal burgervluchten mag uitbreiden met 15.000 vluchten  tot 43.000 vluchten in 2020. En hoeveel na 2020? Uit een simpele optelsom blijkt dat de overlast van Eindhoven Airport nú al veel te groot is voor de omgeving. Met de komst van de nieuwe vliegroute 1B in september 2014 is de overlast van de burgerluchtvaart in Wintelre enorm gegroeid. De vliegtuigen stijgen op, maken een scherpe bocht tijdens het stijgen en vliegen met veel kabaal langs het dorp. Dat zorgt voor veel hinder. De nieuwe vliegroute is er gekomen doordat uit theoretische berekeningen zou blijken dat er minder gehinderden zullen zijn. Helaas blijkt in de praktijk dat er in Wintelre veel meer ernstige hinder ontstaat.  

 

Hinderlijke route 1B
Vliegroute 1B is namelijk niet het enige waar we mee te maken hebben. Op de vliegbasis staan veel vliegtuigen die moeten proefdraaien, dit grondlawaai zorgt ook voor veel overlast. Tel daarbij op: het groot aantal toegenomen vroege vluchten en nachtvluchten en het toenemende militaire vliegverkeer dat volop oefent boven Wintelre overdag en tot laat in de avond. Conclusie: Wintelre ligt middenin de herrie, dat zorgt voor een opeenstapeling van overlast.  

 

Dorp van de rekening

We zijn het dorp van de rekening geworden. Met de nieuwe uitbreidingen op komst zal de overlast en luchtverontreiniging jaarlijks toenemen. Het gevaar is dat we deze overlast en verontreiniging niet meer ervaren omdat we eraan gewend raken. We worden langzaam vergiftigd door het onzichtbare fijnstof. Boeren moeten luchtwassers plaatsen om fijnstof te beperken. Wanneer komen er vliegtuigen met luchtwassers? Inwoners merken het verschil pas als ze op een plek zijn waar geen herrie is en waar de lucht schoon is. 

 

Alderstafel 3 juli 
Omliggende gemeenten mogen meepraten aan de Alderstafel maar hebben geen beslissingsbevoegdheid. Bovendien is het onduidelijk wat de mening van die gemeenten is. Zo heeft de gemeente Eindhoven met ‘twee petten’ zitting in de Alderstafel, als omliggende gemeente en als aandeelhouder van Eindhoven Airport. 

 

Het is dus tijd voor actie, we willen inwoners van Wintelre maar ook van andere omliggende dorpen oproepen om overlast zoveel mogelijk te melden via het meldpunt www.samenopdehoogte.nl. Dit meldpunt is namelijk het enige middel dat wellicht enige aandacht kan trekken van dhr. Alders. Niet veel, maar gelukkig toch iets!

 

Poster actie Eindhoven Airport

Onlangs heeft u per post ook een poster ontvangen over dit onderwerp (deze poster vindt u ook hier op deze website). We willen u vragen deze poster zichtbaar op te hangen, zodat duidelijk wordt dat Wintelre er genoeg van heeft. 

 

Afdrukken E-mail

Wethouder Sjouw: ‘We zijn niet alert geweest op grote hoeveelheid overlast in Wintelre’

 

Wethouder Sjouw: ‘We zijn niet alert geweest op grote hoeveelheid overlast in Wintelre’
WINTELRE - Wethouder Liesbeth Sjouw van de gemeente Eersel heeft onlangs uitleg gegeven over de nieuwe vliegroute die in Wintelre voor veel overlast zorgt. Volgens Sjouw is er onvoldoende bij stil gestaan dat vliegroute 1b zoveel overlast veroorzaakt in ons dorp. Op de vraag waarom Wintelre nooit is ingelicht over de komst van deze nieuwe route had wethouder Sjouw geen antwoord.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zorgen omwonenden vanwege overlast na uitbreiding Bierings/van Berkel

Zorgen omwonenden vanwege overlast na uitbreiding Bierings / Van Berkel


Voor veel bewoners van Wintelre lijkt de uitbreiding van Bierings / Van Berkel aan de Scherpenering een 'ver van hun bed-gebeuren'. Maar dat is allerminst het geval. Om deze reden willen een paar omwonenden deze zorg graag onder de aandacht brengen. Het volgende kaartje geeft de eventuele plaatsing van een houtshredder aan t.o.v. Wintelre.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Overlast van vliegverkeer? Hier kunt u dit melden

Ervaart u overlast van vliegverkeer? Dan kunt u op de website 'Samen op de Hoogte' een meldingsformulier invullen.

 

Klik voor het formulier voor het melden van overlast van vliegverkeer op deze link. 

Op de website wordt vermeld dat Eindhoven Airport graag contact met u opneemt als u overlast ervaart. De ervaring leert dat dit niet vaak gebeurt. Dat wil niet zeggen dat uw melding niet is geregistreerd. Zo lang u alle gegevens invult en ook de veiligheidsvraag nadien beantwoordt, dan is de klacht geregistreerd. U ziet dan de volgende bevestiging in het scherm: 'Dank u wij hebben uw melding ontvangen'. 

Het is ook mogelijk om telefonisch melding te maken van overlast. Dat kan op de volgende telefoonnummers:  040 289 61 33 of 040 289 61 44. U kunt daar een bericht achterlaten samen met uw gegevens.

 

Afdrukken E-mail

BOW geeft uitleg over nieuwe vliegroute boven Wintelre: ‘Overlast blijven melden is enige wapen’

19 maart 2015 heeft Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) uitleg gegeven aan inwoners van Wintelre over de vliegroute die sinds dit jaar over Wintelre vliegt (vliegroute 1b).

Klaas Kopinga (voorzitter BOW) en Wim de Jonge (bestuurslid BOW) vertelden over de vliegroute die er is gekomen om te zorgen voor minder gehinderden. Met als gevolg dat de vluchten nu voor een groot deel plaatsvinden boven ons dorp terwijl ze eerst verspreid werden over een groot gebied. De hinder is daardoor misschien over minder mensen verspreid maar is voor inwoners van Wintelre wel veel zwaarder geworden.

Kopinga en De Jonge zijn beiden lid van de Alderstafel. De Alderstafel is de plek waar overleg wordt gevoerd met alle belanghebbenden van het vliegbasis Eindhoven. De plek waar gesproken wordt over de toekomst van het vliegveld en dus ook over ons dorp. Het feit dat de nieuwe vliegroute nu vooral Wintelre belast, ligt er maar dat betekent niet dat er niets tegen te doen is. We moeten streven naar een juiste balans van ieders belangen. Volgens de heren van BOW is er maar één manier om de Alderstafel te laten merken dat wij hier niet blij mee zijn. Het dringende advies is:

Overlast te blijven melden

(Niet gemeld wordt niet geteld!)

We willen als dorp daarom graag een signaal afgeven aan de Alderstafel, om te laten merken dat Wintelre absoluut niet blij is met deze nieuwe vliegroute. Als ieder huishouden in Wintelre elke week één hindermelding zou doen, bereiken we in korte tijd een groot resultaat waar de Alderstafel niet omheen kan. Het is van belang dat we laten weten dat we de nieuwe vliegroute niet accepteren. Dat kunnen we alleen duidelijk maken door melding te maken van dit probleem. Eén ding is zeker: deze meldingen moeten nu gebeuren want de Alderstafel komt dit voorjaar bijeen voor een evaluatie. Aan de hand van die evaluatie wordt bepaald of de vliegbasis in 2016 nog meer vluchten uit gaat voeren, zo’n 120 (!) per dag.

Heeft u het idee dat het allemaal wel meevalt met het vliegverkeer? Denk dan aan de toekomst. Het blijft namelijk niet bij 120 vluchten per dag. De ambitie na 2020 is vele malen groter. Heeft u daar geen trek in? Dan moet u nu van zich laten horen, want nu worden de beslissingen genomen.

Op deze site is een uitgebreid verslag van het overleg met BOW te vinden. Op 20 april schuift de verantwoordelijke wethouder Liesbeth Sjouw van de gemeente Eersel aan bij de vergadering van Leefbaar Wintelre. Zij zal vragen van inwoners beantwoorden. Tijdens het overleg met BOW is besloten dat meetapparatuur wordt opgevraagd om de concrete hinder in Wintelre te kunnen meten. Ook de resultaten van het meetpunt aan het Aangelag worden opgevraagd. We houden u op de hoogte van het vervolg en zien u graag op 20 april bij de bijeenkomst van Leefbaar Wintelre.

Hoe maak ik melding van overlast van Eindhoven Airport?

Het melden van overlast door vliegtuigen kan telefonisch of via internet. Voor telefonisch melden belt u: 040-2896133 en 040-2896144. Ga daarvoor naar dit formulier. Vul naam, adres en telefoonnummer in en geef in de volgende beschrijving aan:

Geluidsoverlast door vliegroute 1b. Route 1b geeft voor ons meer overlast dan vliegroute 1a.  We hebben al genoeg overlast van defensievliegverkeer , het  proefdraaien en stank. Het is nu te veel.

We zien u graag op 20 april bij de bijeenkomst van Leefbaar Wintelre, waar wethouder Liesbeth Sjouw antwoord kan geven op al uw vragen.

 

Afdrukken E-mail

Toename Vliegbewegingen Wintelre

TOENAME VAN VLIEGVERKEER BOVEN WINTELRE IN KAART GEBRACHT

Tijdens de laatste vergadering van Leefbaar Wintelre (25 februari) is het onderwerp Eindhoven Airport en het toenemende vliegverkeer wederom aan bod gekomen. De Bewonersvereniging Omwonenden Eindhoven (BOW) heeft ons twee vergelijkende tekeningen gestuurd van vliegbewegingen in het luchtruim boven o.a. Wintelre van januari/februari 2014 en van januari/februari 2015.


De tekening van 2015 laat een schrikbarende toename zien voor Wintelre in vergelijking met januari/februari vorig jaar. 

 

Door op de kaart te klikken krijgt u een vergroting


Wat is er exact te zien? Terwijl de hinder van het vliegverkeer vorig jaar nog verspreid werd over een groot oppervlakte, pakt de grootste overlast zich in 2015 samen boven ons dorp. Dat is op de tekening van 2015 te zien aan de grote, groene markering die ons dorp overlapt. Terwijl de tweede uitbreiding (naar 15.000 vluchten) zelfs nog moet plaatsvinden. Wat heeft die mogelijke uitbreiding wel niet voor gevolgen voor Wintelre? Slaat de groene markering straks uit naar rood? Dit zal niet alleen de geluidsoverlast (hoorbaar), maar ook zeker de luchtkwaliteit / luchtverontreiniging in Wintelre zwaar belasten. De overheersende wind komt namelijk vanuit het westen.


De hinder ontstaat met name doordat een nieuwe vliegroute (vliegroute 1b) tot stand is gekomen om de kernen Veldhoven, Knegsel, Eersel en Hoogeloon te ontlasten. Deze kernen worden minder belast maar ons dorp wordt daardoor juist extra zwaar belast. We willen de inwoners van Wintelre bewustmaken van de huidige situatie, zodat u inziet dat het belangrijk is om overlast te melden.

Ervaart u hinder van het vliegverkeer, doe dan melding op www.samenopdehoogte.nl onder het knopje ‘melding indienen’. Het is ook mogelijk om telefonisch geluidsoverlast door te geven, via 040-2896133 en 040-2896144.
Dit jaar vindt er namelijk een evaluatie plaats over het aantal vluchten dat Eindhoven Airport uitvoert en de hinder die daardoor ontstaat. Als we niets laten horen, gaat men er vanuit dat we akkoord gaan met een toename van het aantal vluchten boven ons hoofd.


Leefbaar Wintelre heeft met BOW op korte termijn een overleg over de ontwikkelingen.

Afdrukken E-mail

Enquête Kempkeshof

Enquêteformulier werkgroep Zorg & Welzijn van Leefbaar Wintelre

T.b.v Kempkeshof ‘NIEUWE STIJL’

Leefbaar

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Door op de knop "Verstuur" te klikken wordt uw mening en evt. opmerkingen verstuurd naar de werkgroep Zorg en Welzijn.

Afdrukken E-mail

10.000 stappen project

 

10.000 STAPPEN, WANDEL JIJ MEE VOOR EEN GEZOND EERSEL?
10.000 stappen per dag is de nieuwe norm voor een gezond en evenwichtig leven. Reden om Eerselnaren aan het stappen te krijgen in hun mooie wandelgemeente. Dit vonden ook afgevaardigden van de verschillende dorpskernen tijdens een bijeenkomst, waarbij gezamenlijk werd besloten om het 10.000 stappen project in de dorpskernen te promoten.

Lees meer

Afdrukken E-mail